Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Naziv projekta: Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Poziv: Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU

Davatelj financijskih sredstava: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trajanje projekta: 01. ožujka – 1. srpnja 2024. 

Broj ugovora: Klasa: 402-01/24-01/23; Urbroj: 521-S-02-24-2

Ukupna vrijednost projekta: 10.906,00 eura

Sufinanciranje Ministarstva vanjskih i europskih poslova: 6.796,00 €

Nositelj: Društvo Potrošačica

Područje provedbe aktivnosti: Gorski Kotar

Cilj projekta:

Informiranje građana Gorskog Kotara o EU: europskim institucijama, europskim politikama, europskim pravima i vrijednostima, uključujući vladavinu prava.

Opis projekta:

U Gorskom Kotaru provest će se 12 edukacija, obilježit će se Dan Europe i obljetnica ulaska RH u EU, organizirat će se konferencija „Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU“.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina za 12 edukacija su mladi oba spola između 15 i 20 godina. Ciljana skupina javnih događanja (obilježavanje Dana Europa, obilježavanje obljetnice ulaska Hrvatske u EU i konferencije „Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU“) su sve potrošačice i svi potrošači s područja Gorskog Kotara, a i šire koji dođu na događaj.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..