Provedene edukacije u Vrbovskom

Napisala:Ana Smoljak

25/04/2024

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  provodimo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina.

U Vrbovskom smo prošli tjedan proveli zadnju edukaciju za mlade osobe. Sve četiri edukacije u Vrbovskom provedene su u suradnji sa Željezničko-tehničkom školom Moravice i Učeničkim domom Moravice. Edukacije su provedene na sljedeće teme: “Europska ideja”, “Institucionalna struktura EU”, “Europska prava i vrijednosti” i „Pametna sela“.

U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Edukacije na temu “Europska ideja” provedene su u sva tri grada. Još će biti provedene edukacije na sljedeće teme: “Institucionalna struktura EU”, “Europska prava i vrijednosti” i „Pametna sela“.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...