Edukacija Europska ideja

Napisala:Ana Smoljak

08/03/2024

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo prvu od 12 edukacija. U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Edukacije će biti provedene na sljedeće teme: “Europska ideja”, “Institucionalna struktura EU”, “Europska prava i vrijednosti” i „Pametna sela“.

Edukaciju na temu “Europska ideja” proveli smo u suradnji sa Željezničko-tehničkom školom Moravice i Učeničkim domom Moravice. Na edukaciji je sudjelovalo deset mladih osoba.

Europska ideja je slijed planova projekata suradnje povezivanja i udruživanja. Francuski ministar vanjskih poslova Robertu Schumanu i njegovog suradnik Jeanu Monnetu predložili su integraciju industrija za ugljen i čelik Zapadne Europe. Nekoliko godina kasnije potpisani su Rimski ugovori stvarajući Europsku ekonomsku zajednicu i Europsku zajednicu za atomsku energiju.

Sljedeća edukacija na temu “Institucionalna struktura EU” u Moravicama, Vrbovsko na rasporedu je 21. ožujka ove godine. Projekt sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...