Edukacija Europska prava i vrijednosti

Napisala:Ana Smoljak

12/04/2024

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo šestu od 12 edukacija. U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina.

Edukaciju na temu “Europska prava i vrijednosti” proveli smo u suradnji sa Željezničko-tehničkom školom Moravice i Učeničkim domom Moravice. Na edukaciji je sudjelovalo 20 mladih osoba.

Povelja Europske unije o temeljnim pravima štiti temeljna prava koja uživaju građani Europske unije. Povelja štiti i promiče ljudska prava i slobode radi promjena u društvu, društvenog napretka te znanstvenih i tehnoloških napredaka.

Zadnja edukacija na temu “Pametna sela” u Moravicama, Vrbovsko na rasporedu je 18. travnja ove godine. Projekt sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Edukacije na temu “Europska ideja” provedene su u sva tri grada. Još će biti provedene edukacije na sljedeće teme: “Institucionalna struktura EU”, “Europska prava i vrijednosti” i „Pametna sela“.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...