Edukacija Europska ideja u Delnicama

Napisala:Ana Smoljak

11/04/2024

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo petu od 12 edukacija. Edukaciju na temu “Europska ideja” proveli smo u suradnji sa Srednjom školom Delnice. Na edukaciji je sudjelovalo 18 mladih osoba.

Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman predložio je integraciju industrija za ugljen i čelik Zapadne Europe. Glavni cilj u Europi je sačuvati svjetski mir. Kao rezultat toga, 1951. godine osnovana je Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ) – Montana Unija, sa šest država članica: Belgija, Zapadna Njemačka, Luksemburg, Francuska, Italija i Nizozemska.

Sljedeća edukacija na temu “Institucionalna struktura EU” u Delnicama na rasporedu je trajem travnja ove godine. Provest ćemo i edukaciju na temu “Europska prava i vrijednosti” do kraja travnja. Projekt sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Edukacije na temu “Europska ideja” provedene su u sva tri grada. Još će biti provedene edukacije na sljedeće teme: “Institucionalna struktura EU”, “Europska prava i vrijednosti” i „Pametna sela“.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...