Predstavnička tužba

Napisala:Ana Smoljak

12/04/2024

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o odabiru udruga i drugih pravnih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača i uvrštavanju istih na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe. Društva Potrošačica je uvrštena na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe.

Europska Direktiva o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača stupila je na snagu 25. lipnja 2023. godine.

Kolektivna pravna zaštita je postupak koji omogućuje grupama pojedinaca da zajednički djeluju kako bi tražili prestanak nezakonite prakse i/ili traženje mjera obeštećenja, uključujući kompenzaciju, za štetu koju su kolektivno pretrpjeli.

Temeljno načelo predstavničkih tužbi je da je postupak po predstavničkoj tužbi hitan. Stoga je Društvo Potrošačica prošle godine izradilo edukativni video „Kolektivna pravna zaštita“. Svrha videa je informirati potrošače o pokretanju kolektivnih sudskih postupaka iz područja zaštite potrošača.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...