Provedene edukacije u Delnicama

Napisala:Ana Smoljak

30/04/2024

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  provodimo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina.

U Delnicama smo prvu edukaciju na temu “Europska ideja” proveli u četvrtak 11. travnja ove godine. Ostale tri edukacije proveli smo u utorak 30. travnja ove godine. Sve četiri edukacije u Delnicama provedene su u suradnji sa Srednjom školom Delnice.

Na edukaciji “Institucionalna struktura EU” sudjelovalo je 17 mladih osoba. Većina je točno odgovorila na pitanje koliko institucija ima EU. Isto tako većina je točno odgovorila koje države članice nisu u monetarnoj uniji. U monetarnoj uniji nisu Bugarska, Češka, Danska, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Švedska.

U sklopu edukacije “Europska prava i vrijednosti” 17 mladih osoba saznalo je da se Europska unija temelji na unutarnjem tržištu čiji su bitni dio četiri tržišne slobode.

Strategija razvoja pametnog sela kao pametne sredine življenja podrazumijeva manji broj aktivnosti i mjera koje su prije svega realne, konkretne i ostvarive u odnosu na mogućnosti određene općine. Uz to na edukaciji “Pametna sela” mlade osobe saznale su da se u pametnim selima tradicionalne i nove usluge unaprjeđuju se digitalnim, telekomunikacijskim tehnologijama, inovacijama i boljom uporabom znanja u korist lokalnog stanovništva.

U tri grada Gorskog Kotara provest ćemo 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Edukacije na teme “Europska ideja” i “Institucionalna struktura EU” provedene su u sva tri grada. Još će biti provedene edukacije na sljedeće teme: “Europska prava i vrijednosti” i „Pametna sela“.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...