Potrošačica 1/24

Potrošačica 1/24

Bilten Društva Potrošačica – godina IV – broj 29 – Vrbovsko – siječanj 2024. Surađujemo s Pravnom klinikom – Centrom za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci. Besplatna pravna pomoć kroz Pravnu klinuku se pruža osobito...
Pravna klinika

Pravna klinika

Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci osnovana je u okviru projekta „Praxis iuris“. U Pravnoj klinici studenti Pravnog fakulteta u Rijeci obavljaju stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod...