Nepoštena poslovna praksa

Nepoštena poslovna praksa

Zahvaljujući financijskoj podršci Grada Kastva i Grada Kraljevica na lokacijama u Gradu Kastvu i Gradu Kraljevica snimili smo materijale za edukativni video “Nepoštena poslovna praksa”. Putem edukativnog videa informiramo i educiramo potrošače o radnjama...
Edukativni video Nepoštena poslovna praksa

Edukativni video Nepoštena poslovna praksa

U subotu, 13. studenog ove godine smo snimali materijale za edukativni video na lokacijama u Gradu Kastvu i Gradu Kraljevica. Snimanje i izrada edukativnog videa na temu Nepoštena poslovna praksa omogućeno je financijskom podrškom Grada Kastav i Grada...