Zašto obaviti stručnu praksu u udruzi za zaštitu potrošača?

Napisala:Ana Smoljak

20/02/2023

U suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. omogućit ćemo zainteresiranim studentima obavljanje stručne prakse u Društvu Potrošačica.

Na stručnoj praksi studenti će steći korisne teorijske spoznaje o zaštiti potrošača. Ukazat će se na važnost razumijevanja i primjene zaštite potrošača u poslovnoj praksi. Razumijevanje ponašanja potrošača, zašto i kako kupuju, te koriste i odlažu proizvode, marketinškim je stručnjacima od ključne važnosti, kako bi mogli kreirati marketinšku strategiju i kako bi mogli ostvariti konkurentsku prednost. Međutim, pri kreitanju marketinške strategije potrebno je znati da je zakonom zabranjeno npr. oglašavanje usmjereno prema djeci.

Obveze studenata

Stručna praksa obavljala bi se hibridno dijelom u uredu u Vrbovskom i/ili coworking space u Rijeci i/ili coworking space Prostorija u Karlovcu a dijelom online. Zadaci studenta na stručnoj praksi bili bi:

 • Praćenje objave domaćih i inozemnih natječaja za predaju projekata i programa sukladno strateškim i operativnim planovima organizacije;
 • Asistiranje pri provedbi projekata financiranih iz javnih izvora: koordinacija projektnih aktivnosti, komunikacija s projektnim timom, vođenje evidencije krajnjih korisnika, provedba projektnih aktivnosti, administriranje projekta;
 • Razvoj novih projektnih prijedloga u suradnji s timom suradnika;
 • Promocija aktivnosti Društva Potrošačica;
 • Izrada nacrta polugodišnjeg godišnjeg izvješća o radu Društva Potrošačica;
 • Ostali administrativni poslovi.

Nadalje, radit će na promociji aktivnosti udruge tako što će izradi priopćenja za medije, izradi web bannera i video materijal za društvene mreže u CANVA Pro za neprofitne organizacije, pisati članake za web stranicu potrosacica.hr, te planirati objave na društvenim mrežama.

Obveza studenta je da redovito ispunjavala dnevnik prakse. Uz dnevnik prakse popunjava i predaje izvješće o usvojenosti ishoda i evaluacijski obrazac te upitnik o zadovoljstvu studenta mentorima.

Znanja i vještine

Na stručnoj praksi studenti će steći sljedeća znanja i vještine:

 • Upoznati se s funkcioniranjem organizacija civilnog društva
 • Razlikovati glavne vrste fondova i institucija koje su na raspolaganju za korištenje financijske potpore i bespovratnih sredstava
 • Isplanirati projekt, izraditi logičku matricu i projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
 • Ispuniti natječajnu dokumentaciju za dodjelu bespovratnih sredstava i javne nabave u programima EU
 • Izraditi projektni proračun sukladno uputama za prijavitelje
 • Upravljati projektom i resursima
 • Organizirati interne i eksterne događaje
 • Izraditi web banner i video uratke za društvene mreže u CANVA Pro za neprofitne organizacije

Studenti će se upoznati sa zakonskom regulativnom:

 • Zaštitom potrošača u EU, Novoj strategiji za potrošače, Novim pogodnostima za potrošače, Novim akcijskim planom za kružno gospodarstvo, Zeleni europski plan
 • Direktivi EU 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.11.2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača
 • Direktiva 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosno prema potrošaču
 • Direktive Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni direktiva 2005/29/EZ i 2011/83/EU u pogledu jačanja položaja potrošača u zelenoj tranziciji boljom zaštitom od nepoštenih poslovnih praksi i boljem informiranjem
 • Zakonom o udrugama, Zakonom o neprofitnim organizacijama, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima i drugim zakonima koji su relevantni za rad organizacije za zaštitu potrošača.

Zašto je važna zakonska regulativa?

Potrošač po definiciji uključuje sve nas. Potrošači su izloženi različitim utjecajima od strane proizvođača kojima je osnovni cilj što više povećati svoju prodaju. Neke radnje trgovaca su zakonom zabranjene.

Marketinške komunikacije ne bi trebale iskorištavati neiskustvo ili lakovjernost djece. Upravo zbog značaja i prirode djece kao primatelja poruke ali i onih koji utječu na odluke o kupnji svih članove uže i šire obitelji zakonodavac je stao na stranu čvrste zaštite djece i ograničenja mogućih zloporaba u oglašavanju te potencijalne štete kod djece. Štoviše, navedno je zabranjeno Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/22).

Iako je oglašavanje usmjereno djeci zabranjeno, konstantno gledamo reklamne poruke usmjerene djeci.

Zabranjena je i nepošena poslovna praksa. Nepoštena poslova praksa uključuje zavaravajuću i agresivnu poslovu praksu.

Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/22) uz preuzimanje pripadajuće regulative EU, uređena je zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda. Tužbu za zaštitu kolektivnih interesa potrošača mogu pokrenuti ovlaštena tijela ili osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolekivnih interesa i prava potrošača. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske (NN 107/22), Društvo Potrošačica je jedna od 17 organizacija ovlaštena za pokretanje kolektivne pravne zaštite.

O mentorici

Mentorica je po struci sveučilišna specijalistica za financije. Radno iskustvo je stjecala u raznim sektorima, od korporacija do civilnog sektora i lokalne samouprave. Prva zaposlenja bila su joj u Zagrebačkoj i Karlovačkoj banci. Nakon toga je radila u više organizacija i na nekoliko međunarodnih projekata, među ostalima, Zadruzi za etično financiranje, Social Innovation Labaratory, Biolektri d.o.o., Udruzi Carpe Diem, Općini Muć, Hrvaskoj mreži za ruralni razvoj, Eurogrant konzaltingu, PPK Karlovac i Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske.

U udruzi Carpe Diem radila je kao voditeljica ESF projekta Otisnuti pokreti – uključivanje djece i mladih kroz umjetnost i kulturu. Navedeni projekt je provedbeno tijelo predložio za izložbu u Europskom parlamentu kao primjer dobre prakse povlačenja europskih sredstava te je u siječnju 2020. godine bio jedan od 40 projekata iz cijele Hrvatske koji su predstavljeni u EU parlamentu.

U udruzi Hrvatska mreža za ruralni razvoj bila je angažirana kao koordinatorica. Tamo se je, između ostalog, upozanala s konceptom pametnih sela.

Otkad je izabrana za predsjednicu Društva Potrošačica, 20.07.2018. godine, koordinira i nadzire sve poslove udruge.

U Zadruzi za etično financiranje bila je mentorica osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Osoba je se je po završetku osposobljavanja zaposlila u Zadruzi na etično financiranje.

Tijekom 2022. godine bila je mentorica osobi na osposobljavanju na radnom mjestu. Osoba se je zahvaljujući stečenim kompetencijama u Društvu Potrošačica u studenom 2022. zaposlila u Gradu Vrbovsko.

Društvo Potrošačica

Društvo Potrošačica osnovano je sredinom 2018. godine s glavnim ciljem informiranje, educiranja i savjetovanja potrošača. Tijekom 2019., 2020. i 2021. proveli smo dvadesetak projekata financiranih iz javnih izvora, a tijekom 2022. u provedbi smo imali 15 projekata. Korisnici smo Institucionalne podrške za razvoj i/ili stabilizaciju udruga za zaštitu potrošača. Aktivnosti Društva Potrošačica u 2022. osim provedbe projekta su i sudjelovanje na sjednicama savjetodavnih tijela za zaštitu potrošača.

Javnopravno tijelo koje obavlja regulatorne poslove u pogledu javnih usluga dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, a jedinica lokalne samouprave će na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača – korisnika javnih usluga. Popis javnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave u čijim savjetodavnim tijelima imamo svoje predstavnike dostupan je na našoj mrežnoj stranici.

Od 2019. godine surađujemo s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti.

Za sva dodatna pitanja obratiti se na adresu asmoljak@potrosacica.hr ili kontakt 091 578 8250.

Možda će vas zanimati..

Nepoštena poslovna praksa

Nepoštena poslovna praksa

Prva od tri radionice po projektu Senzibilizacija mladih potrošača na rasporedu je u utorak 26. rujna ove godine. Tema...

Osmi bilten Društva Potrošačica

Osmi bilten Društva Potrošačica

U sklopu projekta Senzibilizacija mladih potrošača najesen ćemo provesti radionice. O kojim je radionicama riječ i...