Zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama, željeznici i pošti

Napisala:Ana Smoljak

07/10/2022

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti organizirala je okrugli stol 2022. – zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama, željeznici i pošti. Uz predstavnike HAKOM-a na okruglom stolu sudjelovali su sljedeće udruge za zaštitu potrošača: Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Glas Potrošača Vsž, Dalmatinski potrošač, Potrošački centar, Udruga za zaštitu potrošača grada Samobora, Udruga za zaštitu potrošača Bjelovarsko-bilogorske županije i Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske.

Nakon uvodnog pozdrava ravnatelja mr. sc. Miran Gosta, odjel zaštite korisnika upoznao je predstavnike udruga s novim Zakonom o elektroničkim komunikacijama NN 76/22. Zakon o elektriničkim komunikacijama stupio je na snagu 12. srpnja 2022. godine. Prvi put zakonski se uređuje obveza operatorima koji do sada nisu bili predmet regulacije. Uređuju se usluge koje operatori pružaju putem interneta, bez vlastite mreže i infrastrukture kao što su Viber, WhatsApp, Facebook Messanger i sl. Temeljem novog Zakona, zahtjev za zasnivanje pretplatničkog ugovora bit će unificiran. Zahtjev će imati točno specificiran izgled i stavke zahtjeva, a razlika će biti samo u logo-u operatora.

Potrošači mogu prijaviti neželjeni SMS-a na nezeljeni.sms@hakom.hr.

HAKOM je u suradnji s Fakultetom elekroteknike i računarstva u sklopu projekta suradnje “Pogled u budućnost 2020.” razvio aplikaciju: pristupačnost. Koristiš li telefon, mobitel ili Internet – riješi kviz i doznaj znaš li koja su tvoja prava.

Uz aplikaciju pristupačnost, HAKOM je u suradnji s FER-om razvio i aplikaciju susretnica. Susretnica je osmišljena radi podizanja svijesti o važnosti ispravnog pristupanja osobama s različitim tipovima invaliditeta, a razvijena je na projektu “Pristupačnost mobilnih aplikacija i povećanje društvene svijesti o izazovima s kojima se susreću osobe s invaliditetom”.

Zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu

Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor željezničkom prijevozniku radi zaštite svojih prava koja su propisana Uredbom (EZ) br. 1371/2007, ZRTŽU-om i drugim propisima kojima se uređuju prava putnika.

Uredba 2021/782 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu primijenjivat će se od 7. lipnja 2023. godine. Cilj uredbe je poboljšanje usluga željezničkog prijevoza putnika u Europskoj uniji. Do stupanja na snagu nove Uredbe potrebna je izmijena Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu koji je na snazi od 02.11.2017. (104/2017), a kojim se propisuju prekršajne odredbe za neizvršavanje obveza iz Uredbe.

HAKOM sukladno članku 27. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17) provodi redovito savjetovanje s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza putnika u cilju unaprijeđenja usluge željezničkog prijevoza. Savjetovanje s predstavnicima korisnika usluga željezničkog putničkog prijevoza istražuje zadovoljstvo putnika postojećim uslugama željezničkog putničkog prijevoza.

Zaštita prava korisnika poštanskih usluga

Temeljem čl. 55 Zakona o poštanskim uslugama, HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i davatelja poštanskih usluga.

Kod dostave preporučenih pošiljci proveden je inspekcijski nadzori od strane poštanskog inspektora. Utvrđene su određene nepravilnosti i donesena tri rješenja kojima je naloženo uklanjanje utvrđenih nedostataka.

I rješenjem: zabranjeno je ispisivanje obavijesti o prispijeću pošiljke bez da je prethodno izvršen pokušaj dostave.
II rješenjem: naloženo je da se preporučene pošiljke uručuju na način kako je to propisano posebnim zakonom i odredbama ZPU-a (osobno primatelju uz potpis).
III rješnjem: naloženo da se uklone nedostaci vezano za povredu tajnosti sadržaja običnih poštanskih pošiljaka.

01. srpnja 2021. na komercijalne pošiljke bez obzira na vrijednost obračunava se PDV kod uvoza. U u rujnu ove godine izmjenjeni su Opći uvjeti i Cjenik poštanskih usluga, na način da su navedene pošiljke izuzete iz obveze plaćanja gore navedenih troškova zastupanja HP-a u carinskom postupku.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...