Digitalna prava i kolektivna pravna zaštita

Napisala:Ana Smoljak

13/01/2023

Ovaj tjedan smo se educirali  na treningu u sklopu Consumer PRO projekta o novostima u području zaštite potrošača. U utorak i srijedu smo se educirali o digitalnim pravima. O kolektivnoj pravnoj zaštiti educirali smo se u četvrtak i petak.

Consumer PRO inicijativa je Europske komisije u okviru Europskog potrošačkog programa, a provodi je BEUC- Europska potrošačka organizacija. Njihov cilj je izgraditi kapacitete europskih potrošačkih organizacja i drugih aktera potrošačke politike kroz neformalno obrazovanje. Projekt obuhvaća države članice EU-a, Island i Norvešku.

Digitalna prava

Poslovni modeli koji trenutno dominiraju digitalnim svijetom temelje se na praćenju i analizi svakog poteza potrošača. Tvrtke koje prikupljaju podatke za izradu korisničkih profila, kojim se trguje online, koriste ih za pružanje bihevioralno ciljanog oglašavanja. Ti bi se profili mogli koristiti za diskriminaciju potrošača i utjecati na njihovo ponašanje. Važno je osigurati da potrošači mogu zadržati kontrolu nad svojim osobnim podacima i imati koristi od inovativnih digitalnih proizvoda i usluga, a da se pritom ne moraju odreći svoje privatnosti.

Digitalna tržišta razvijaju se velikom brzinom. Potrebno je osigurati potpunu zaštitu potrošača koji kupuju proizvode ili usluge putem internetskih tržišta.

Nadolazeći Zakon o digitalnim uslugama (DSA) regulirat će obveze digitalnih usluge koje djeluje kao posrednici u svojoj ulozi povezivanje potrošača s robom, uslugama i sadržajem.

Cilj mu je bolja zaštita potrošača i temeljnih prava na internetu, uspostavljanje učinkovitog okvira transparentnosti i odgovornosti za internetske platforme i time poticanje pravednijih i otvorenijih digitalnih tržištu. Za razliku od Direktive o e-trgovini, DSA je Uredba, pa će uskladiti pravila u cijeloj EU i biti izravno primjenjiva. Nova bi pravila trebala osigurazi jednako razinu zaštite svim građanima u EU.

Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) za cilj ima osigurati visoku razinu pravne integracije EU kako bi se stvorio stvarni prostor bez unutarnjih granica za usluge informacijskog društva.

Direktiva o e-trgovini “ne primjenjuje se na pružatelje usluga s poslovnim nastanom u trećoj zemlji”. Neki pružatelji usluga s poslovnim nastanom u trećim zemljama iskorištavaju teritorijalna ograničenja Direktive – stvarajući nepoštene i nejednake uvjete.

Kolektivna pravna zaštita

Kolektivna pravna zaštita je postupak koji omogućuje grupama pojedinaca da zajednički djeluju kako bi tražili prestanak nezakonite prakse i/ili traženje mjera obeštećenja, uključujući kompenzaciju, za štetu koju su kolektivno pretrpjeli.

Direktiva (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.11.2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača stupa na snagu 25.6.2023. godine. Sve države članice EU morat će uvesti predstavničke tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača..

Svrha Direktive je, postižući visoku razinu zaštite potrošača, doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta usklađivanjem određenih aspekata zakona i drugih propisa o predstavničkim tužbama u državama članicama. U tu se svrhu Direktivom se također nastoji poboljšati pristup potrošača pravosuđu.

Države članice osiguravaju da pred njihovim nacionalnim sudovima ili upravnim tijelima kvalificirani subjekti Države članice osiguravaju da pred njihovim nacionalnim sudovima ili upravnim tijelima kvalificirani subjekti. Društvo Potrošačica je jedna od 17 organizacija iz cijele Hrvatske koja će moći podnijeti kolektivnu tužbu. Popis organizacija koje mogu pokrenuti tužbu za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača nalazi se ovdje.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..