Snimanje edukativnih materijala na Krku

Snimanje edukativnih materijala na Krku

U sklopu projekta “Kolektivna pravna zaštita” izradit će se edukativni video. Materijali će biti snimljeni na tri lokacije u Primorsko-goranskoj županiji. U srijedu 26.04.2023. snimili smo edukativne materijale na području Grada Krka. Kolektivna pravna...
Pokretanje kolektivne tužbe

Pokretanje kolektivne tužbe

Sukladno čl. 115 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) postupak iz članka 114. stavka 1. mogu tužbom za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača pokrenuti ovlaštena tijela ili osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača,...