Što je zavaravajuća, a što agresivna poslovna praksa?

Napisala:Ana Smoljak

13/06/2022

U sklopu projekta „Senzibilizacija potrošača o nepoštenoj poslovnoj praksi“ izradili smo digitalnu brošuru koja obrađuje zavaravajuću poslovnu praksu i agresivnu poslovnu praksu.

Zavaravajuća poslovna praksa

Zavaravajuća poslovna praksa dijeli se na zavaravajuće radnje i zavaravajuća propuštanja. Poslovna praksa smatra se zavaravajućom ako sadrži netočne informacije, zbog čega je neistinita ili ako na neki drugi način, uključujući njezino cjelokupno predstavljanje, pa čak i ako je informacija činjenično točna, zavarava ili je vjerojatno da će zavarati prosječnog potrošača u vezi s nekom od određenih okolnosti, čime ga navodi ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o kupnji koju inače ne bi donio.

Agresivna poslovna praksa

Agresivnom poslovnom praksom smatra se ako u konkretnom slučaju, uzimajući u obzir sva obilježja i okolnosti slučaja korištenjem uznemiravanja, prisile, uključujući fizičku silu ili prijetnju te nedopušten utjecaj, u bitnoj mjeri umanjuje ili je vjerojatno da će umanjiti slobodu izbora ili postupanja prosječnog potrošača u vezi s proizvodom te ga time navede ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o kupnji koju inače ne bi donio.

Više o nepoštenoj poslovnoj praksi pročitajte u digitalnoj brošuri. Također više informacija možete pronaći na Središnjem portalu za potrošače.

Projekt „Senzibilizacija potrošača o nepoštenoj poslovnoj praksi“ podržan je s 2.000,00 kuna financijske podrške Općine Rakovica u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2022. godini.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...