Što je zavaravajuća, a što agresivna poslovna praksa?

Napisala:Ana Smoljak

13/06/2022

U sklopu projekta „Senzibilizacija potrošača o nepoštenoj poslovnoj praksi“ izradili smo digitalnu brošuru koja obrađuje zavaravajuću poslovnu praksu i agresivnu poslovnu praksu.

Zavaravajuća poslovna praksa

Zavaravajuća poslovna praksa dijeli se na zavaravajuće radnje i zavaravajuća propuštanja. Poslovna praksa smatra se zavaravajućom ako sadrži netočne informacije, zbog čega je neistinita ili ako na neki drugi način, uključujući njezino cjelokupno predstavljanje, pa čak i ako je informacija činjenično točna, zavarava ili je vjerojatno da će zavarati prosječnog potrošača u vezi s nekom od određenih okolnosti, čime ga navodi ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o kupnji koju inače ne bi donio.

Agresivna poslovna praksa

Agresivnom poslovnom praksom smatra se ako u konkretnom slučaju, uzimajući u obzir sva obilježja i okolnosti slučaja korištenjem uznemiravanja, prisile, uključujući fizičku silu ili prijetnju te nedopušten utjecaj, u bitnoj mjeri umanjuje ili je vjerojatno da će umanjiti slobodu izbora ili postupanja prosječnog potrošača u vezi s proizvodom te ga time navede ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o kupnji koju inače ne bi donio.

Više o nepoštenoj poslovnoj praksi pročitajte u digitalnoj brošuri. Također više informacija možete pronaći na Središnjem portalu za potrošače.

Projekt „Senzibilizacija potrošača o nepoštenoj poslovnoj praksi“ podržan je s 2.000,00 kuna financijske podrške Općine Rakovica u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2022. godini.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Bolesti probavnog sustava

Bolesti probavnog sustava

Bolesti probavnoga sustava zauzimaju četvrto mjesto među najčešćim uzrocima smrti. Stoga su važan javnozdravstveni...

Uloga revizije u poslovanju OCD

Uloga revizije u poslovanju OCD

Danas, 29. lipnja proveli smo desetu po redu od jedanaest radionica namijenjenih jačanju kapaciteta udruga. Radionice...