Kad kreće dvojno iskazivanje cijena?

Napisala:Ana Smoljak

15/06/2022

Euro je zajednička valuta velikog dijela država članica Europske unije i jedan od glavnih simbola europske integracije. Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su mnogi potrošači zabrinuti da bi uvođenje eura moglo dovesti do povećanja potrošačkih cijena.

S ciljem pravovremenog informiranja o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura Hrvatska narodna banka Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Zahvaljujući financijskoj podršci Primorsko-goranske županije snimili smo edukativni video Euro zamjenjuje kunu. U svibnju smo objavili isječak. U njemu je bilo govora o tečaju konverzije kune u euro.

Danas smo objavili objavili isječak koji govori o dvojnom iskazivanju cijena. Kad počinje obaveza dvojnog iskazivanja cijena, pogledajte u edukativnom isječku dvojno iskazivanje cijena.

Edukativni video Euro zamjenjuje kunu sniman je području Gorskog kotara.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Peti bilten Društva Potrošačica

Peti bilten Društva Potrošačica

U petom biltenu Društva Potrošačica pročitajte o suradnji s Ekonomskim fakultetom u Rijeci, projektu Potrošačkim...