Kad kreće dvojno iskazivanje cijena?

Napisala:Ana Smoljak

15/06/2022

Euro je zajednička valuta velikog dijela država članica Europske unije i jedan od glavnih simbola europske integracije. Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su mnogi potrošači zabrinuti da bi uvođenje eura moglo dovesti do povećanja potrošačkih cijena.

S ciljem pravovremenog informiranja o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura Hrvatska narodna banka Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Zahvaljujući financijskoj podršci Primorsko-goranske županije snimili smo edukativni video Euro zamjenjuje kunu. U svibnju smo objavili isječak. U njemu je bilo govora o tečaju konverzije kune u euro.

Danas smo objavili objavili isječak koji govori o dvojnom iskazivanju cijena. Kad počinje obaveza dvojnog iskazivanja cijena, pogledajte u edukativnom isječku dvojno iskazivanje cijena.

Edukativni video Euro zamjenjuje kunu sniman je području Gorskog kotara.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Nepoštena poslovna praksa

Nepoštena poslovna praksa

Prva od tri radionice po projektu Senzibilizacija mladih potrošača na rasporedu je u utorak 26. rujna ove godine. Tema...

Osmi bilten Društva Potrošačica

Osmi bilten Društva Potrošačica

U sklopu projekta Senzibilizacija mladih potrošača najesen ćemo provesti radionice. O kojim je radionicama riječ i...