Senzibilizacija potrošača o nepoštenoj poslovnoj praksi

Naziv projekta:  Senzibilizacija potrošača o nepoštenoj poslovnoj praksi

Poziv: Javni poziv za predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2022. godini

Trajanje projekta: 17. veljače – 31. prosinca 2022. 

Broj ugovora: Klasa: 400-01/21-01/06 Urbroj: 2133-16-01-22-2

Ukupna vrijednost projekta: 7.900,00 kuna

Odobren iznos podrške: 2.000,00 kuna

Nositelj: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

Područje provedbe projekta: Općina Rakovica

Prioritetno programsko područje: Zaštita ljudskih prava: zaštita prava potrošača

Cilj projekta:

Senzibilizacija potrošača o nepoštenoj poslovnoj praksi putem edukativne digitalne brošure.

Opis projekta:

Na razini EU temeljna su potrošačka prava sadržana u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Lisabonskim ugovorom osigurava se visoka razina zaštite prava potrošača, u cilju zaštite zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača, te jačanje prava na informiranje i edukaciju. Naime, zaštitta prava potrošača je jedna od prioritetnih politika Europske unije.

Prilikom održavanja Konferencije New Deal za potrošače u Viškovu 2019. godine, saznali smo da potrošači nisu upoznati s nepoštenom poslovnom praksom trgovca. Štoviše, za neke radnje trgovca nisu ni znali da su nepoštena poslovna praksa. Iz navedenih razloga došli smo do zaključka da je potrošače potrebno informirati i educirati da u nepoštenu poslovnu praksu uz zavaravajuće radnje spada i agresivna poslovna praksa.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina su potrošači(ce) stariji od 15 godina ne diskirminirajući ih po spolu ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Projekt „Senzibilizacija potrošača o zaštiti prava potrošača” je podržan s 2.000 kuna financijske podrške Općine Rakovica u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2022. godini. Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Općine Rakovica. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske i ne odražava nužno stavove Općine Rakovica

Možda će vas zanimati..

Potrošački ugovorni odnosi

Potrošački ugovorni odnosi

Naziv projekta: Potrošački ugovorni odnosi Poziv: Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u...

Kolektivna pravna zaštita

Kolektivna pravna zaštita

Naziv projekta: Kolektivna pravna zaštita Poziv: Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području...