Sklapanje ugovora putem elektroničkih komunikacija

Napisala:Ana Smoljak

14/12/2020

Hrvatska mreža za ruralni razvoj unatoč pandemiji koronavirusa uspješno je organizirala i održala radionicu “Primjeri dobre prakse” za koju je odobrena potpora na temelju Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2014. -2020.., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu koje će se sufinancirati sredstvima mjere 20 “Tehnička pomoć” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Na radionici su lokalne akcijske grupe izmijenile iskustva i predstavile primjere dobre prakse financirane sredstvima iz Programa ruralnog razvoja te kako su se lokalni mali proizvođači suočili s pandemijom COVID 19, a Društvo Potrošačica je u sklopu međusektorske suradnje educiralo o sklapanju ugovora putem elektroničkih komunikacija s obzirom da je ove godine sve više-manje prebačeno online.

Internet stranica mora sadržavati sve važne podatke o: uvjetima i realizaciji usluge, obliku dostupnosti ugovora korisniku. Zakon o obveznim odnosima propisuje da je ugovor sklopljen elektroničkim putem kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora.

Predsjednica Društva Potrošačica naglasila je da moraju prilikom sklapanja ugovora putem elektroničkih komunikacija zaprimiti sve važne informacije te da trebaju biti upućeni na opće potrošačko pravo, odnosno da se ugovor može raskinuti u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora bez obrazloženja zašto se raskida i bez sankcija.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...