Održan webinar Osnove financijske pismenosti

Napisala:Ana Smoljak

12/11/2020

Dana 11. studenog 2020. godine održan je webinar Osnove financijske pismenosti. Webinar je aktivnost projekta „Osnove financijske pismenosti“ koji Društvo Potrošačica provodi uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije od 3.000,00 kuna.

Budući da iznimno važna sposobnost korištenja znanja i vještina za učinkovito upravljanje financijama, analizirani su najnoviji rezultati istraživanja razine financijske pismenosti u Hrvatskoj koje je krajem 2019. provela Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. Pri ispitivanju mjerene su tri osnovne kategorije financijske pismenosti: financijsko znanje, financijsko ponašanje i odnos prema trošenju novca. U odnosu na 2015. građani u Hrvatskoj poboljšali su svoje financijsko znanje – sa 60% na 65% i financijsko ponašanje – s 51% na 55%, dok se pogoršao njihov odnos prema trošenju novca – sa 60% na 56%.

U sklopu webinara objašnjena je razlika između debitne i kreditne kartice. Naglašeno je da je zaduživanje po minusu na tekućem računu jedan je od najskupljih kredita s jedne strane. S druge strane, takvo zaduživanje je najjednostavnije jer se lako i besplatno odobrava klijentima.

Financijska pismenost je zapravo osnovan preduvjet za financijsku sigurnost. Na webinaru je naglašeno da bi minus po tekućem računu, odnosno overdraft bilo najbolje zatvoriti nenamjenskim kreditom. Pokrivanje financijskih manjka ili financijskih obveza po drugim kreditima ili karticama novim zaduženjem ne mora nužno biti loše ako je riječ o kvalitetnu refinanciranju. Međutim, treba paziti da refinanciranja duga prati i odgovorno financijsko planiranje. Stoga prije uzimanja kredita potrošač mora znati odgovore na sedam pitanja:
Kakva je vaša trenutna financijska situacija?, Koliko si možete priuštiti?, Kakav je vaš status u banci, kakva je vaša kreditna prošlost?, Za što vam je potreban kredit?, Kojem tipu osobe pripadate?, Koliko vam je novaca potrebno? i Što možete ponuditi kao osiguranje?

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na webinaru Osnove financijske pismenosti.

Možda će vas zanimati..