Nove pogodnosti: koje su koristi za potrošače?

Napisala:Ana Smoljak

11/06/2024

Nakon što smo materijale za informativno-edukativni video „Nove pogodnosti: koje su pogodnosti za potrošače“ snimili u Lukovdol, Vrbovsko i u Punatu i Krku isto smo napravili i u Fužinama, Delnicama i Brod Moravicama.

Agresivne i zavaravajuće marketinške prakse nezakonite su prema pravu EU-a. One uključuju neželjene komercijalne posjete domu potrošača i komercijalne izlete koje organiziraju trgovci za potrošače kako bi promovirali i prodali svoju robu. Potrošači mogu odustati od ugovora sklopljenih u takvim slučajevima u roku od 14 dana.

U Internet trgovini mora jasno biti navedeno kupujete li proizvod od trgovca ili potrošača. Trgovci mogu personalizirati cijenu svoje ponude za određene potrošače ili skupine potrošača na temelju automatiziranog donošenja odluka i profiliranja ponašanja potrošača. Na temelju vaše povijesti kupovine ili web stranica koje ste posjetili, trgovac može upotrijebiti algoritam kako bi otkrio da imate poseban interes za neku od njihovih roba ili usluga i povećao njihovu cijenu.

Projekt “Nove pogodnosti: koje su koristi za potrošače” odobren je kroz javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2024. godini.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Primorsko-goranske županije. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica i ne odražava nužno stavove Primorsko-goranske županije.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....