Provedene edukacije u Čabru

Napisala:Ana Smoljak

20/06/2024

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  proveli smo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, proveli smo 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina.

Sve edukacije u Čabru provedene su u suradnji sa Srednjom školom “Vladimir Nazor” Čabar. Prva edukacija u Čabru na temu “Europska ideja” provedena je u ožujku. Edukacija na temu “Institucionalna struktura EU” provedena je travnju. Preostale dvije održane su u četvrtak 20. lipnja ove godine.

U sklopu edukacije “Europska prava i vrijednosti” 10 mladih osoba saznalo je da se Europska unija temelji na unutarnjem tržištu čiji su bitni dio četiri tržišne slobode. Upoznali su se i s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Na zadnjoj edukaciji “Pametna sela” mlade osobe saznale su da se u pametnim selima tradicionalne i nove usluge unaprjeđuju se digitalnim, telekomunikacijskim tehnologijama, inovacijama i boljom uporabom znanja u korist lokalnog stanovništva.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...