Pravna klinika

Napisala:Ana Smoljak

24/01/2024

Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci osnovana je u okviru projekta „Praxis iuris“. U Pravnoj klinici studenti Pravnog fakulteta u Rijeci obavljaju stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod nadzorom stručnih suradnika i nastavnika-mentora sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Stručna praksa pruža se u neposrednom kontaktu i kroz individualni razgovor sa korisnicima.

Besplatna pravna pomoć kroz Pravnu kliniku se pruža osobito u području zaštite temeljnih ljudskih prava, zabrane diskriminacije, radnog i socijalnog prava, građanskog i građanskog procesnog, ovršnog prava, upravnog i upravnog procesnog prava te obiteljskog prava. Voditelj Pravne klinike je izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul.

Pravna klinika omoguće studentima stjecanje praktičnih znanja, vještina i kompetencija rješavajući stvarne pravne problema, analizirajući stvarne činjenične situacije i savjetujući osobe o ostvarivanju njihovih prava te modalitetima ostaviranja tih prava. Pravna klinika dijeluje na tri lokacije: Čabru, Pazinu i Rijeci. Iskustva studenata angažiranih u Pravnoj klinici pogledajte u informativnom video.

Društvo Potrošačica od ove godine surađuje s Pravnom klinikom – Centrom za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....