Peticija “Zaustavimo oporezivanje potrošačica”

Napisala:Ana Smoljak

10/12/2019

Tražimo od Vlade Republike Hrvatske da smanji takozvani “porez na njegu i tampone” odnosno da se na njega primijeni stopa PDV od 5% koja se inače primjenjuje na osnovne životne potrepštine! Naime, smanjenje stope PDV-a na tampone je u nadležnosti svake države članice. Trenutno se u Hrvatskoj na tampone i higijenske uloške primjenjuje opća stopa PDV-a koja iznosi 25%.

Europska komisija, svjesna brojnih manjkavosti postojeće Direktive o PDV-u, u listopadu 2015. objavila je da će predstavljanje inicijative o izmjenama stopa PDV-a biti jedno od ključnih područja njezinog djelovanja u narednoj godini. Manjkavosti su se uglavnom odnosile na nejednakosti oporezivanja žena i muškaraca u Europskoj uniji.

Rezultat toga je VAT Action Plan koji bi trebao donijeti niz izmjena u postojećoj Direktivi, a u siječnju 2018. u Europskom parlamentu je izglasan i konačni prijedlog izmjene Direktive iz 2006. Međutim, da bi izmjene stupile na snagu, potrebno je izglasavanje amandmana u Vijeću Europe koje trenutno ima pune ruke posla s Brexitom pa je neizvjesno kad će se to dogoditi.

Izvješće poziva sve države članice da ukinu takozvani „porez na njegu i tampone”, iskoriste fleksibilnost uvedenu Direktivom o PDV-u i primijene izuzeće ili stopu PDV-a od nula posto na te osnovne proizvode. Kroz Direktivu o PDV-u te rezoluciju o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja, koja je usvojena u Europskom parlamentu 15. siječnja 2019., s 313 glasova ZA, 276 PROTIV i 88 suzdržanih, državama članicama, između ostaloga, daju neobvezujuće preporuke za smanjenjem ili ukidanjem poreza na higijenske potrepštine za žene.

  • Porez na uloške, tampone i slične proizvode, naravno, ne bi bio toliki problem da ih sve žene i djevojčice mogu priuštiti
  • Djevojčice koje dolaze iz siromašnih obitelji, samohrane majke, nezaposlene, one koje ovise o socijalnoj pomoći, često ih ne mogu priuštiti
  • Taj fenomen također ima ime – menstrualno siromaštvo (eng. period poverty)
  • Porez na tampone je ukinut u dijelu svijeta: SAD, Australija, Irska, Indija…
  • U državama članicama EU najniža stopa poreza na tampone iznosi 0% u Irskoj, koju slijede Velika Britanija i Cipar sa stopom od 5%, a najvišu stopu od 27% plaćaju žene iz Mađarske
  • Hrvatska spada u država s najvećom stopom poreza na higijenske uloške i tampone
  • Uz visok rizik od siromaštva stanovništva, smanjenje stope PDV na higijenske uloške i tampone, nužno je za potpuno iskorjenjivanje nemogućnosti kupnje ženskih higijenskih potrepština zbog neimaštine

U Hrvatskoj se na tampone i higijenske uloške primjenjuje opća stopa PDV-a (25%), a na kino ulaznice i silikonske implantate za grudi se primjenjuje stopa PDV od 5% koja se inače primjenjuje na osnovne životne potrepštine.

Smanjenje stope PDV-a na tampone je u nadležnosti svake države članice. Tako u Hrvatskoj Ministarstvo financije treba Vladi Republike Hrvatske dati prijedlog da se na tampone ne primjenjuje opća stopa PDV već stopa PDV-a koja se primjenjuje na osnovne životne potrepštine (jer oni jesu osnovna životna potrepština).

Peticiju možete potpisati na: https://www.ipetitions.com/petition/zaustavimo-oporezivanje-potrosacica

Možda će vas zanimati..