Osviješteni potrošači

Napisala:Ana Smoljak

09/09/2020

Na razini EU prioritet je prelazak na kružno gospodarstvo. Sukladno tome institucije EU su usvojile Direktivu 2018/0172 EP kojom će se ograničiti upotreba jeftine plastike. Projektom Osviješteni potrošači informirat će se i educirati potrošači o kružnom gospodarstvu i o tome koji će plastični predmeti od 2021. biti zabranjeni.

Cilj projekta Osviješteni potrošači je da potrošačice i potrošači doprinesu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja tako da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada te da racionalno koriste plastične predmete.

Potrošačice i potrošači za besplatno sudjelovanje na online seminaru „Osviješteni potrošači“ trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca: https://forms.gle/3a4oDyZinprxvS2T6

Primorsko-goranska županija financira projekt “Osviješteni potrošači” s HRK 3.000,00 kroz Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša im prirode, te civilne zaštite.

Možda će vas zanimati..