Osviješteni potrošači

Napisala:Ana Smoljak

09/09/2020

Na razini EU prioritet je prelazak na kružno gospodarstvo. Sukladno tome institucije EU su usvojile Direktivu 2018/0172 EP kojom će se ograničiti upotreba jeftine plastike. Projektom Osviješteni potrošači informirat će se i educirati potrošači o kružnom gospodarstvu i o tome koji će plastični predmeti od 2021. biti zabranjeni.

Cilj projekta Osviješteni potrošači je da potrošačice i potrošači doprinesu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja tako da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada te da racionalno koriste plastične predmete.

Potrošačice i potrošači za besplatno sudjelovanje na online seminaru „Osviješteni potrošači“ trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca: https://forms.gle/3a4oDyZinprxvS2T6

Primorsko-goranska županija financira projekt “Osviješteni potrošači” s HRK 3.000,00 kroz Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša im prirode, te civilne zaštite.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...