Ako ima pravde i kolektivne savjesti, projekt CGO Babina gora mora biti obustavljen!

Napisala:Ana Smoljak

01/09/2020

Stanovnici grada Karlovca i Karlovačke županije, posebno oni upućeniji, ovih dana sa zebnjom i nevjericom očekuju rezultate natječaja za sredstva namijenjena izgradnji RCGO Babina gora. Time se završava jedan netransparentni proces i započinje realizacija besmislenog i štetnog pogona na prostoru gdje on nikako ne bi smio biti. Stoga smo kao suorganizator sudjelovali na konferenciji pod radnim nazivom “Ako ima pravde i kolektivne savjesti, projekt CGO Babina gora mora biti obustavljen!” 

Mi smo se ovdje našli jer smo uvjereni da su, kad je riječ o RCGO Babina gora, institucije napravile suštinske propuste. I Karlovačka županija, i ministarstva, i tvrtka Kodos, i Grad Karlovac, a posebno sudske vlasti kojima je u više navrata prijavljivano (2015., 2016.) da se događaju manipulacije u vezi izmjene Prostornog plana, izrade Studije utjecaja na okoliš,  određivanja (mikro)lokacije, provedbe geoloških istraživačkih radova . One su i službeno potvrđene od strane policije, ali je odbačen zahtjev da se po službenoj dužnosti pokrene progon odgovornih osoba.

Na sljedećoj slici je plavim kvadratima označeno gdje su izvršena istraživanja terena, a unutar crvene zaobljene linije se nalazi lokacija na kojoj bi se gradio RCGO Babina gora. Dakle, istraživanje je vršeno izvan lokaliteta RCGO Babina gora.

„Zrinka Grganić Vrdoljak, dipl. ing. geologije iz tvrtke Geoist d.o.o. je u ožujku 2016. na temelju istraživanja donijela zaključak da zbog oprečnih stručnih mišljenja nije uputno ulaziti u tako ozbiljan projekt zbog vrlo realne mogućnosti onečišćenja pitke izvorske vode i staništa rijetkih i zaštićenih biljnih vrsta, te da je potrebna revizija svih donesenih zaključaka o povoljnosti lokacije, te obustava svih pokrenutih postupaka do usklađenja stručnih mišljenja kroz koordiniranu aktivnost sudionika.“ Izvor: Zapisnik s 24. Sjednice Županijske skupštine Karlovačke županije održane 28.05.2020.

Što organizatori, Udruga građana Pravica – Karlovac, Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske i Građanska inicijativa Karlovac žele? Želimo javnosti obznaniti zašto je proces u vezi RCGO nelegitiman, netransparentan, besmislen i nezakonit te stanovnicima našeg grada dati do znanja da se institucije neće previše zamarati s osporavanjem legitimnosti RCGO Babina gora, ako se ne potakne pritisak „odozdo“.

U vezi drugog, najavljujemo kontinuirane aktivnosti u osporavanju osnove za izgradnju, usmjerene prvenstveno na stanovnike područja koje bi RCGO trebao “usrećiti“ ali i na pravosudne institucije Republike Hrvatske, te na kontrolne institucije Europske unije da se procedura dodjele sredstava zaustavi. Što se prvog razloga tiče, izbrojali smo deset razloga zašto je proces u vezi RCGO nelegitiman, netransparentan, besmislen i nezakonit. Razlozi su sljedeći:

1. Jer je politička odluka o izboru mikrolokacije donesena na netransparentan način prije i više od petnaest godina.

2. Minimalni geološki istraživački radovi (tri plitka kopa rovokopačem do tri metra dubine), a koja se u Studiji izvedivosti lažno prikazuju kao bušenja terena, ne navodeći pritom nigdje dubinu tih „bušotina,“ izvršeni su prije nego je utvrđena konačna mikrolokacija (katastarska čestica) i to na pristupnim putovima i na mjestima gdje se moglo prići rovokopačem što i sami istraživači priznaju.

3. Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije, u koje je unesena mikrolokacija predviđena za izgradnju RCGO, usvojene su uz brojne formalne i suštinske propuste, što je utvrdila i Karlovačka policija. One su rezultat samovolje pojedinaca iz Karlovačke županije, i usvojene su bez obzira na sva protivljenja većine mještana koji stanuju na i pored Babine gore (2.500 potpisnika peticije).

4. Po priznanju bivšeg direktora karlovačkog vodovoda (VIK-a) Ivice Horvata, a kasnije i župana Karlovačke županije, upravo zona, na kojoj se misli graditi RCGO i pripadajuća deponija, je bazen u kojem se prikupljaju podzemne vode iz kojih se napaja izvorište „Jurkovića mlin“ u Vukmaniću.

5. Prema projektima za izgradnju RCGO predviđeno je da se otpadne vode s deponije nakon čišćenja ispuštaju u “Bezimeni potok”, koji otječe na sjever i nalazi se u slijevu rječice Trebinja a koja protječe pored Izvora „Jurkovića mlin“, pa zbog toga RCGO predstavlja potencijalno preveliku opasnost od zagađenja ne samo podzemnih voda (procjeđivanjem) nego i površinskih voda (ispuštanjem otpadnih voda).

6. Gradnja RCGO na Babinoj gori uzvodno od Karlovca u neposrednoj blizini pritoka rijeke Korane (potoka Budim i Sedra, te rijeke Radonje), predstavlja preveliki rizik od mogućeg zagađenja te rijeke koja u Karlovcu napaja vodocrpilišta u Mekušju i na Gazi, a predstavlja i okosnicu turističkog razvoja Karlovca.

7.Nikada nije razmatrana niti jedna druga opcija koja bi uključivala korištenje najmodernijih tehnologija obrade otpada.

8. Rezultati upotrebe MBO tehnologije u do sada jedina dva izgrađena CGO u Istri (Kaštjun) i pokraj Rijeke (Marišćina) su poražavajući i pokazuju da su to ekološki i ekonomski neodrživi projekti.

9. Upotreba takve tehnologije južno od Karlovca u neposrednoj blizini područja koje je isključivo vezano uz poljoprivredu i turizam značilo bi potpuno uništenje jedinih sigurnih izvora prihoda za mještane, jer su takve djelatnosti nespojive uz smrad, buku i zagađenja (zraka, voda i tla).

10. Nerealno određivanje kapaciteta za preradu (po potrebi) budućeg RCGO najbolje pokazuje svu neozbiljnost ovog projekta. Prije deset godina, kada se pisala i usvajala Studija utjecaja na okoliš (SUNO) i kada je trebalo prikazati što više tona smeća, projektirao se RCGO za obradu od 100.000. tona smeća godišnje. Da bi se to moglo planirati radile su se projekcije uz povećanje broja stanovništva u Karlovačkoj županiji iako je već tada bio negativan demografski trend. Iz istog razloga procjenjivalo se minimalni porast odvojeno prikupljenog otpada (2030. 11%, a 2043. 17%). Iako je to tada bilo daleko ispod strategijskih i planskih opredjeljenja RH, ova Studija dobila je prolaznu ocjenu Povjerenstva Ministarstva za zaštitu okoliša i samog Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...