Održano predavanje u Općini Punat

Napisala:Ana Smoljak

31/05/2024

U sklopu projekta Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača smo u srijedu organizirali dva predavanja. Provedbu spomenutog projekta s EUR 300,00 je financijski podržala Općina Punat.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti provela je predavanje “Potrošač u svijetu elektroničkih komunikacija”. Predavanje su održale Anita Budimir, viši stručnjak za zaštitu korisnika i Ivana Tojčić, univ.spec.oec, viši stručnjak za zaštitu korisnika u HAKOM-u. Predsjednica Društva Potrošačica provela je predavanje “Nepoštena poslovna praksa”.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....