Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača

Napisala:Ana Smoljak

13/05/2024

U sklopu projekta Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača u srijedu 29. svibnja 2024. u 10 sati u Narodnom domu na adresi Novi put 2, Punat provest ćemo predavanje za potrošačice i potrošače.

Opći cilj projekta je stvaranje poticajnog okružja za informiranje i izobrazbu potrošača sa svrhom unapređenja kvalitete života građana Općine Punat. Specifični cilj projekta je organizacija predavanja za građane starije životne dobi o sklapanju ugovora na daljinu. Stoga je glavna aktivnost informiranje i izobrazba potrošačica i potrošača.

Informiranje i izobrazba  potrošačica i potrošača provest će se putem predavanja u srijedu 29. svibnja ove godine. Na predavanju će osobe starije životne dobi, između ostalog, saznati za zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostora trgovca u roku od 14 dana bez naknade i penala.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti provest će predavanje “Potrošač u svijetu elektroničkih komunikacija”. Predavanje će održati Anita Budimir i Ivana Tojčić, univ.spec.oec, viši stručnjak za zaštitu korisnika u HAKOM-u. Ana Smoljak, univ.spec.oec. predsjednica Društva Potrošačica provest će predavanje “Nepoštena poslovna praksa”.

Predavanje je za sve potrošače besplatno. Nadamo se da se vidimo u srijedu 29.5. u 10 sati u Narodnom domu u Općini Punat.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...