Newsletter Društva Potrošačica

Naziv projekta: Newsletter Društva Potrošačica

Poziv: Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2022. godini

Trajanje projekta: 01. ožujka – 31. prosinca 2022. 

Broj ugovora: Klasa: 230-02/22-18/90; Urbroj: 2170-01-03/4-22-3

Ukupna vrijednost projekta: 5.000,00 kn

Odobren iznos podrške od strane Primorsko-goranske županije: 5.000,00 kn

Nositelj: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska

Prioritetno programsko područje: Zaštita ljudskih prava: zaštita prava potrošača

Cilj projekta:

Informirati i provoditi izobrazbu potrošača.

Opis projekta:

Projektom će se informirati i provoditi izobrazba potrošača. Tijekom 10 mjeseci provedbe projekta izradit će se i distribuirati 10 newslettera Društva Potrošačica. Putem newslettera Društva Potrošačica potrošačice i potrošači senzibilizirat će se o promjenama koje će nastupiti uvođenjem eura, ali i gdje i pod kojim uvjetima zamijeniti kune za eure. Informirat će se o događaju povodom Svjetskog dana zaštite prava potrošača, ali i o JLS u čijim savjetodavnim tijelima za zaštitu potrošača Društvo Potrošačica ima svoje predstavnike. Također će se potrošači putem newslettera Društva Potrošačica educirati o tome kako oni kao potrošači mogu doprinijeti zaštiti okoliša.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina su potrošačice i potrošače svih životnih dobi koji se prijave za primanje besplatnog newslettera putem web stranice potrosacica.hr

Izdavanje Newslettera Društva Potrošačica je podržano financijskom podrškom Primorsko-goranske županije u okviru javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2022. godini.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Primorsko-goranske županije. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske i ne odražava nužno stavove Primorsko-goranske županije.

Možda će vas zanimati..

Potrošački ugovorni odnosi

Potrošački ugovorni odnosi

Naziv projekta: Potrošački ugovorni odnosi Poziv: Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u...