Dvojni opticaj

Napisala:Ana Smoljak

12/12/2022

Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje u kojem se za gotovinska plaćanja mogu upotrebljavati kune i euri. Dvojni optjecaj započinje 1. siječnja 2023. u 00:00 sati te završava 14. siječnja 2023. u 24:00 sata. Za vrijeme dvojnog optjecaja, trgovac ili primatelj plaćanja dužan je prihvatiti više do 50 kovanica kune u jednoj transakciji. ritom je primatelj uplate dužan primjenjivati propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji se odnose na ograničenje svote koja se može platiti u gotovini.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH predviđa izuzeće od primjene pravila dvojnog optjecaja. U kojim slučajevima je predviđeno izuzeće pogledajte u edukativnim video Euro zamjenjuje kunu.

Poslovnice banaka, Hrvatske pošte i Fine primarni su kanal za zamjenu gotovog novca kuna u eure. Potrošačicama i potrošačima se preporučuje da u prvim danima 2023. u transakcijama što je više moguće koriste debitne kartice. 

U brošurama Europske središnje banke potrošačice i potrošači mogu saznati više o novčanicama i kovanicama eura.

Više o uvođenju eura na potralu euro.hr

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....