Poziv potrošači(ca)ma

Napisala:Ana Smoljak

06/09/2021

Početkom prošle godina na snagu je stupila Direktiva 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 98/6/EZ, 2005/29/EZ te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača koja člankom 6. Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu.

Važno je naglasiti da Direktiva definira dvojnu kvalitetu robe kao nepoštenu poslovnu praksu. Njome je predviđena mogućnost da se određene prakse trgovaca koje dosad nisu bile regulirane, a kojima su se kršila potrošačka prava u određenim sektorima (primjerice, u slučaju dvojne kvalitete robe), pod određenim uvjetima budu definirane kao nepoštena poslovna praksa, a sve kako bi se osigurao najviši stupanj zaštite potrošača.

Tijekom ljeta 2021. na e-Savjetovanju bio je nacrt Zakona o zaštiti potrošača. Kroz novi Zakon o zaštiti potrošača predmetno pravilo implementirat će se u hrvatski pravni sustav.

Razlike u robi mogu se opravdati legitimnim i objektivnim očekivanjima, a prilikom procjenjivanja da li se kod pojedine robe radi o dvojnoj kvaliteti, nadležno tijelo će uzeti u obzir mogu li potrošači lako primijetiti takve razlike, postoje li neka ograničenja propisana nacionalnim pravima, dostupnosti ili sezonskog karaktera sirovina. Također, potrošači moraju imati informacije o postojanju razlika među robom zbog legitimnih i objektivnih čimbenika.

Kako bi se pitanje dvojne kvalitete na unutarnjem tržištu spriječilo u cilju bolje zaštite potrošača Europske unije, u proteklom razdoblju, Europska komisija je provodila aktivnosti na ovom području te je s tim u vezi Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre; u daljnjem tekstu: JRC) razvio EU harmoniziranu metodologiju za testiranje robe. U razvoj metodologije, osim Europske komisije i država članica, bili su uključeni i predstavnici nadležnih tijela, udruga potrošača, proizvođača i distributera, te je zajednički definiran popis robe/hrane koji su se testirali na području 19 država članica, a u predmetni projekt je bila uključena i Republika Hrvatska.

Prva faza istraživanja, koja je tijekom studenog i prosinca 2018. godine provedena, obuhvaćala je usporedbu deklaracije (naizgled) istovjetnih prehrambenih proizvoda na tržištima država članica. JRC je evaluirao sve prikupljene podatke te je Europska komisija 24. lipnja 2019. godine objavila jedinstveno izvješće o rezultatima ovog istraživanja.

Dana 8. srpnja 2021. godine održan je sastanak vezano uz nastavak aktivnosti na području sprječavanja dvojne kvalitete robe na unutarnjem tržištu, te je Europska komisija informirala države članice o nastavku daljnjeg testiranja robe poput deterdženata, kozmetike, toaletnih ubrusa, dječjih proizvoda za higijenu i slično, a s ciljem da se testiranje proširi i na neprehrambene proizvode.  

Pozivamo potrošač(ic)e da se uključe u odabir i davanje prioriteta proizvodima za osobnu njegu i kućanstvo za procjenu navodnih razlika. Ako imate prijedloge neprehrambenih proizvoda za testiranje, molimo vas dostavite nam na potrosacica@potrosacica.hr do 9. rujna u 16:00 sati kategoriju proizvoda i brand kako bismo ih mogli pravovremeno proslijediti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Listu proizvoda će Ministarstvo proslijedili Europskoj komisiji. U nastavku je primjer.

Kategorija proizvoda: njega tijela

Brand: Nivea Body mlijeko  za suhu kožu 250 ml

Možda će vas zanimati..

Nepoštena poslovna praksa

Nepoštena poslovna praksa

Prva od tri radionice po projektu Senzibilizacija mladih potrošača na rasporedu je u utorak 26. rujna ove godine. Tema...

Osmi bilten Društva Potrošačica

Osmi bilten Društva Potrošačica

U sklopu projekta Senzibilizacija mladih potrošača najesen ćemo provesti radionice. O kojim je radionicama riječ i...