Osobne financije

Naziv projekta:  Osobne financije

Poziv: Javni poziv za predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2021. godini

Trajanje projekta: 15. ožujka – 31. prosinca 2021. 

Broj ugovora: Klasa: 400-01/20-01/25 Urbroj: 2133/16-01-21-2

Ukupna vrijednost projekta: 7.000,00 kuna

Odobren iznos podrške: 1.000,00 kuna

Nositelj: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

Područje provedbe projekta: Općina Rakovica

Prioritetno programsko područje: Zaštita ljudskih prava: zaštita prava potrošača

Cilj projekta:

Educirati potrošačice i potrošače o planiranju osobne likvidnosti, jer samo financijski pismeni potrošači neće se naći u situaciju da budu na crnoj listi i/ili pod ovrhom

Opis projekta:

Budući da je Hrvatska najgora članica EU po pitanju zaštite potrošača, a što pokazuje detaljan izvještaj Europske komisije, smatramo da je važno educirati potrošače, tim više što je istraživanje o financijskoj pismenosti koji su proveli Addiko banka i Institut za financijsko obrazovanje Štedopis pokazalo da ispitanici imaju 60% razinu znanja o osobnim financijama. Istraživanje je provedeno na uzorku od 10.000 ispitanika iz cijele Hrvatske. Rezultati tog istraživanja su usporedivi s nacionalnim istraživanjem Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga rađeni prema metodologiji OECD-a, gdje je prosječna ocjena financijske pismenosti građana iznosila 11,7 od mogućih 21 boda.

Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH se naglašava važnost cjeloživotnog učenja. Projektom Osobne financije educirat će se potrošači o važnosti planiranja osobne likvidnosti. Svaki događaj u životu je jedinstven, ali zajedničko im je što je većina povezana s novcem. Način na koji zadovoljavamo potrebe i ostvarujemo želje utječe na kvalitetu života i financijsku budućnost pojedinca i obitelji. Naime, sve naše financijske odluke i aktivnosti imaju utjecaja na naše financijsko zdravlje u sadašnjosti, ali i budućnosti. Budućnost je neizvjesna, a osobna financijska likvidnost u pojedinim trenucima jedna je od poželjnih karakteristika pojedinca. Stoga je važno planirati financijsku budućnost temeljem donošenja financijskih odluka i aktivnosti koje će utjecati na financijsko zdravlje potrošač(ic)a.

Iz navedenih razloga u sklopu projekta Osobne financije tiskat ćemo edukativne brošure koje ćemo dostaviti potrošačima i tijekom 2021. godine dva seminara: jedan online a drugi na području Općine Rakovica kako bi educirali potrošačice i potrošače o planiranju osobne likvidnosti. Naime, samo financijski pismena potrošačica neće se naći u situaciji na bude na crnoj listi i/ili pod ovrhom.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina su potrošači(ce) stariji od 15 godina ne diskirminirajući ih po spolu ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Projekt „Osobne financije” je podržan s 1.000 kuna financijske podrške Općine Rakovica u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2021. godini. Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Općine Rakovica. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske i ne odražava nužno stavove Općine Rakovica

Možda će vas zanimati..