Korelacija potrošača i zaštite okoliša

Naziv aktivnosti: Korelacija potrošača i zaštite okoliša

Poziv: Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti Nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike u 2023. godini

Trajanje projekta: 01. siječnja – 30. lipnja 2024. 

Broj ugovora: Klasa: 910-05/23-04/46; Urbroj: 15-23-1

Ukupna vrijednost aktivnsoti: 6.500,00 eura

Nositelj: Društvo Potrošačica

Područje provedbe aktivnosti: Karlovačka županija

Prioritetno programsko područje: Promidžbene aktivnosti

Cilj aktivnosti:

Snimiti, montirati i objaviti na YouTube kanalu Društva Potrošačica informativno-edukativni video spot “Korelacija potrošača i zaštite okoliša”.

Opis aktivnosti:

Sve je veća potražnja za sirovinama, a sve je manje resursa. Posljedice dosadašnjih obrazaca potrošnje na klimu i okoliš su veliki: troši se energija i povećava emisija CO2. Potrošači bacanje hrane bacaju i druge resurse kao što su voda, zemlja, bioraznolikost i energija. U zemljama s nižim dohotkom vrši se krčenje šuma kako bi se oslobodilo zemljište za poljoprivrednu proizvodnju. Promjene u iskorištavanju zemljišta i općenito poljoprivreda utječu na biološku raznolikost. Pesticidi mogu dovesti do izumiranja čitavih vrsta sisavaca, ptica, vodozemaca i kukaca (uključujući pčele). Pčele i drugi kukci od vitalne su važnosti za globalnu proizvodnju hrane jer oprašuju tri četvrtine svih usjeva.

Ekosustav je ekološki sustav nastao uzajamnim odnosom između živih bića i okolnog okoliša. Stoga će se u  informativno-edukativni video spot fokus staviti na potrošače koji promjenom svojih navika mogu uvelike doprinijeti zaštiti okoliša i postizanju pronalaska rješenja za problem bacanja hrane, a samim time i bacanja resursa. Uz Europsku komisiju i Ujedinjeni narodi su postavili Cilj održivog razvoja 12.3. koji nalaže da se do 2030. godine prepolovi bacanje hrane po stanovniku. Ukoliko bi se smanjilo bacanje hrane, u Hrvatskoj se svake godine baci oko 400.000 tona hrane, utoliko bi se doprinijelo uštedi vode, zemlje i energije te zaštila bioraznolikost, odnosno potrošači bi doprinijeli zaštiti okoliša.   

Izrađeni informativno-edukatvini video spot na temu “Korelacija potrošača i zaštite okoliša” trajno će biti dostupan na youtube kanalu Društva Potrošačica.

Ciljane skupine:

Svi građani i građanke, potrošačice i potrošači s područja cijele Republike Hrvatske

Aktivnost “Korelacija potrošača i zaštite okoliša” je podržana s financijskom podrškom Ministarstva Poljoprivrede u okviru poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti Nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike u 2023. godinu.

Možda će vas zanimati..