Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj

Naziv projekta:  Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice; UP.04.2.1.11

Trajanje projekta: 12. studenog 2021. – 11. studenog 2022. 

Broj ugovora: UP.04.2.1.11.0035

Ukupna vrijednost projekta: 490.831,40 kuna

Odobren iznos podrške: 490.831,40 kuna, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda te iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge

Nositelj: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

Partneri na projektu: Udruga za pravnu pomoć i Centar za edukaciju i informiranje potrošača

Područje provedbe projekta: Primorsko-goranska županija, Brodsko-posavska županija i Osječko-baranjska županija

Opći cilj projekta: izraditi kapacitete OCD za provedbu politike zaštite potrošača u RH

Specifični cilj projekta: povezati, umrežiti i razmijeniti iskustva OCD-a, kroz aktivnosti educirati kapacitete Udruga, te doprinijeti kontinuiranoj održivosti, većoj vidljivosti i stalnoj aktivnosti Udruga

Opis projekta:

Svrha projekta je izraditi kapacitete OCD za provedbu politike zaštite potrošača u RH i usvojiti metode kriznog menadžmenta u upravljanju OCD-ovima. Projektno će se prenijeti znanje i vještine između OCD-ova i ojačati njihovi kapaciteti za provedbu aktivnosti. Stoga će se izraditi jedan digitalni priručnik putem kojeg će potrošači upoznati svoja najvažnija potrošačka prava i drugi digitalni priručnik putem kojeg će OCD-ovi biti upoznati s načinom prevencije kriznih situacija u udruzi te primjenjivim metodama kojima će se kriza ublažiti i spriječiti destabilizaciju.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina su tri organizacije civilnog društva koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske.

Možda će vas zanimati..