Euro – službena valuta u Hrvatskoj

Naziv projekta: Euro – službena valuta u Hrvatskoj

Poziv: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2022. godini.

Trajanje projekta: 1. kolovoz – 31. listopad 2022. 

Broj ugovora: Klasa: 402-04/22-02/20; Urbroj: 2170-18-02-22-2

Ukupna vrijednost projekta: 3.000,00 kn

Odobren iznos podrške od strane Općine Dobrinj: 2.800,00 kn

Nositelj: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

Područje provedbe projekta: Općina Dobrinj

Prioritetno programsko područje: Razvoj civilnog društva

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je informirati i educirati  potrošače, a posebice mlade i umirovljenike o uvođenju eura.

Specifični cilj projekta je provesti javni tribinu „Što uvođenje eura znači za potrošače“ stanovnike Općine Dobrinj.

Opis projekta: 

Društvo Potrošačica je prepoznalo važnost ekonomske i financijske pismenosti potrošača, posebice mlađih osoba te stoga  kontinuirano poduzima niz aktivnosti sa svrhom unaprjeđenja financijskog znanja i odnosa prema osobnim financijama.

Kako bi informirali potrošače, mlade ali i stariju populaciju o procesu zamjene valute, pravilima preračunavanja cijena ali i o zadacima i odgovornosti pojedinih dionika provesti će se javna tribina „Što uvođenje eura znači za potrošače“. Uvođenjem eura potrošači(ce) će imati konkretne i trajne koristi, nestati će valutni rizik i mjenjački troškovi.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina su potrošačice i potrošači svih životnih dobi s posebnim naglaskom na mlade osobe i umirovljenike.

Projekt Euro – službena valuta u Hrvatskoj je podržan s financijskom podrškom Općine Dobrinj u okviru Javnog natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2022. godini

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Općine Dobrinj. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske i ne odražava nužno stavove Općine Dobrinj.

Možda će vas zanimati..

Potrošački ugovorni odnosi

Potrošački ugovorni odnosi

Naziv projekta: Potrošački ugovorni odnosi Poziv: Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u...

Kolektivna pravna zaštita

Kolektivna pravna zaštita

Naziv projekta: Kolektivna pravna zaštita Poziv: Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području...