Edukativni video “Kolektivna pravna zaštita”

Napisala:Ana Smoljak

16/10/2023

Na YouTube kanalu Društva Potrošačica objavljen je edukativni video „Kolektivna pravna zaštita“. Edukativni video je sa 700,00 eura sufinanciran od Primorsko – goranske županije.

Svrha edukativnog video uratka “Kolektivna pravna zaštita” je educirati potrošače što je kolektivna pravna zaštita, koji su oblici predstavničke tužbe, tko može pokrenuti predstavničku tužbu i koliki su troškovi predstavničkih tužbi.

Kolektivna pravna zaštita je postupak koji omogućuje grupama pojedinaca da zajednički djeluju kako bi tražili prestanak nezakonite prakse i/ili traženje mjera obeštećenja, uključujući kompenzaciju, za štetu koju su kolektivno pretrpjeli.

Europska Direktiva o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača stupila je na snagu 25. lipnja 2023. godine.

Temeljno načelo predstavničkih tužbi je da je postupak po predstavničkoj tužbi hitan. Stoga je nužno informirati potrošače o pokretanju kolektivnih sudskih postupaka iz područja zaštite potrošača.

Za više informacija o kolektivnoj pravnoj zaštiti pogledajte naš edukativnog videa “Kolektivna pravna zaštita“.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...