Drugi bilten Društva Potrošačica

Napisala:Ana Smoljak

14/02/2023

Drugi bilten Društva Potrošačica distribuiran je danas, 14. veljače.

Društvo Potrošačica jedna je od 17 organizacija iz Hrvatske koja će moći pokrenuti predstavničku tužbu. Kolektivna pravna zaštita je postupak koji omogućuje grupama pojedinaca da zajednički djeluju kako bi tražili prestanak nezakonite prakse i/ili traženje mjera obeštećenja, uključujući kompenzaciju, za štetu koju su kolektivno pretrpjeli. Stoga smo se u siječnju educirali o digitalnim pravima i kolektivnoj pravnoj zaštiti.

Znate li da iznos plaće koji vam sjedne na tekući račun da nije ukupni trošak vaše plaće? Za neto plaću 6.560,00 kn u ugovoru o radu naveden je bruto iznos 9.102,56 kn. Međutim, ni to nije ukupni trošak plaće. Koliki je ukupni trošak plaće? Koliki je stvarni trošak plaće radnika?

Za dobro i uspješno upravljanjem novcem potreban jasan i konkretan financijski plan. Izrada financijskog plana započinje postavljanjem financijskih ciljeva koje želimo postići.

Od ovog mjeseca Društvo Potrošačica ima svoj profil na društvenoj mreži Linkedin. Ako želite biti up-to date s našim aktivnostima pratite naše stranice na društvenim mrežama: LinkedinFacebook i YouTube.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Nepoštena poslovna praksa

Nepoštena poslovna praksa

Prva od tri radionice po projektu Senzibilizacija mladih potrošača na rasporedu je u utorak 26. rujna ove godine. Tema...

Osmi bilten Društva Potrošačica

Osmi bilten Društva Potrošačica

U sklopu projekta Senzibilizacija mladih potrošača najesen ćemo provesti radionice. O kojim je radionicama riječ i...