Rezultati provedbe projekta Potrošačka prava i obaveze

Napisala:Ana Smoljak

28/10/2019

Dana 28. listopada 2019. u Centru za mlade u Grabriku održana je konferenciju za medije. Na koferenciji su predstavljeni rezultati provedbe projekta Potrošačka prava i obaveze.  Projekt je “POTROŠAČICA” – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatska provodilo tijekom šest mjeseci. Projekt je proveden od 07. 05. do 07. 11. 2019. godine zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od HRK 63.897,51.

Projektni tim su voditeljica projekta: Ana Smoljak, predsjednica Društva i dvije izvoditeljice aktivnosti: Marija Perušić, zamjenica predsjednice Društva i Branka Bišćan, tajnica Društva.

Prva javna tribina

Prva javna tribina u sklopu projekta „Potrošačka prava i obaveze“ održana je u Karlovcu 06.09.2019. u Centru za mlade u Grabriku. Upitnik na početku Prve javne tribine popunilo je 21 potrošač(ica), a na kraju njih 16.  Na početku tribine je najviše točnih odgovora bilo je na drugo pitanje: Mora li trgovac prilikom isticanja cijene proizvoda istaknuti maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda? Na koje je čak 76,19% potrošač(ic)a odgovorilo točno a najmanje je točnih odgovora bilo na četvrto pitanje koje je glasilo: Ako u Registar „NE ZOVI“ potrošač upiše svoj fiksni, mobilni i/ili prepaid broj telefona, smije li ga u tom slučaju trgovac zvati radi sklapanja ugovora o prodaji? na koje je samo 25% potrošač(ic)a odgovorilo točno.

Dok je na kraju tribine najmanje točnih odgovora bilo na zadnje pitanje (75%): Je li usvojena direktiva o nepoštenim poslovnim praksama i dvostrukoj kvaliteti proizvoda u Europskom parlamentu? A na sva ostala pitanja je odgovorio točno 15/16 potrošač(ic)a, odnosno 93,75% odgovora je bilo točnih.

Druga javna tribina

Dana 20. rujna 2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu Duga Resa održana je Druga javna tribina potrošačka prava i obaveze. Postupak je bio identičan kao na Prvoj javnoj tribini. Ovdje je odaziv bio nešto slabiji. Stoga je upitnik na početku tribine ispunio/la 11 potrošač(ica), a na kraju tribine njih sedam.

Najmanje potrošača je točno odgovorilo na zadnje pitanje Je li usvojena direktiva o nepoštenim poslovnim praksama i dvostrukoj kvaliteti proizvoda u Europskom parlamentu? na početku upitnika na Drugoj javnoj tribini, njih 36,36%. Na ostala pitanja na početku upitnika 54,55% potrošač(ic)a odgovorilo je točno.

100% točno su potrošači(ce) odgovorili na treće i četvrto pitanje na kraju tribine. Dakle, svi su točno odgovorili na pitanja: Možete li se predomisliti o kupovini u roku od 14 dana ako ste proizvod kupili putem interneta? i Ako u Registar „NE ZOVI“ potrošač upiše svoj fiksni, mobilni i/ili prepaid broj telefona, smije li ga u tom slučaju trgovac zvati radi sklapanja ugovora o prodaji? Na preostala tri pitanja je 6/7 ili 85,71% potrošač(ic)a odgovorilo točno.

Treća javna tribina

U Donjem Muću održana je Treća javna tribina potrošačka prava i obaveze na kojoj su bili samo dva potrošača. Na početku tribine su na drugo pitanje odgovorili 100% točno, a na preostalih četiri 1 točno, a 1 netočno odnosno 50% potrošač(ica)a je odgovorilo točno, a 50% potrošač(ic)a netočno. Dok su na kraju tribine na sva pitanja odgovorili točno.

Ukupno gledajući prije počekta tribine na prvo pitanje je 45,45% potrošači(ca) odgovorilo točno, na drugo 64,71%, na treće je točno odgovoilo 55,88% potrošači(ca), na četvrto 50% dok je na peto pitanje na početku tribine samo 30,3% potrošači(ca) odgovorilo točno.

Nakon provedbe tribine čak 96% potrošači(ca) je točno odgovorilo na treće i četvrto pitanje. Na prvo i drugo pitanje je isto većina odgovorila točno, 92%. Na peto pitanje je 80% potrošač(ic)a odgovorilo točno.

Prvi projekt Društva „POTROŠAČICA“ pod nazivom „Potrošačka prava i obaveze“ je uspješno završen. Projekt „Potrošačka prava i obaveze“ je financiran kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godine Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....