Rezultati provedbe projekta Potrošačka prava i obaveze

Napisala:Ana Smoljak

28/10/2019

Dana 28. listopada 2019. smo u Centru za mlade u Grabriku održale konferenciju za medije na kojoj smo predstavile rezultate provedbe projekta Potrošačka prava i obaveze.  Projekt je “POTROŠAČICA” – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatska provodilo tijekom šest mjeseci, od 07. 05. do 07. 11. 2019. godine zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od HRK 63.897,51.

Projektni tim su voditeljica projekta: Ana Smoljak, predsjednica Društva i dvije izvoditeljice aktivnosti: Marija Perušić, zamjenica predsjednice Društva i Branka Bišćan, tajnica Društva.

Prva javna tribina u sklopu projekta „Potrošačka prava i obaveze“ održana je u Karlovcu 06.09.2019. u Centru za mlade u Grabriku. Upitnik na početku Prve javne tribine popunilo je 21 potrošač(ica), a na kraju njih 16.  Na početku tribine je najviše točnih odgovora bilo je na drugo pitanje: Mora li trgovac prilikom isticanja cijene proizvoda istaknuti maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda? Na koje je čak 76,19% potrošač(ic)a odgovorilo točno a najmanje je točnih odgovora bilo na četvrto pitanje koje je glasilo: Ako u Registar „NE ZOVI“ potrošač upiše svoj fiksni, mobilni i/ili prepaid broj telefona, smije li ga u tom slučaju trgovac zvati radi sklapanja ugovora o prodaji? na koje je samo 25% potrošač(ic)a odgovorilo točno.

Dok je na kraju tribine najmanje točnih odgovora bilo na zadnje pitanje (75%): Je li usvojena direktiva o nepoštenim poslovnim praksama i dvostrukoj kvaliteti proizvoda u Europskom parlamentu? A na sva ostala pitanja je odgovorio točno 15/16 potrošač(ic)a, odnosno 93,75% odgovora je bilo točnih.

Dana 20. rujna 2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu Duga Resa održana je Druga javna tribina potrošačka prava i obaveze. Postupak je bio identičan kao na Prvoj javnoj tribini. Ovdje je odaziv bio nešto slabiji. Stoga je upitnik na početku tribine ispunio/la 11 potrošač(ica), a na kraju tribine njih sedam.

Najmanje potrošača je točno odgovorilo na zadnje pitanje Je li usvojena direktiva o nepoštenim poslovnim praksama i dvostrukoj kvaliteti proizvoda u Europskom parlamentu? na početku upitnika na Drugoj javnoj tribini, njih 36,36%. Na ostala pitanja na početku upitnika 54,55% potrošač(ic)a odgovorilo je točno.

100% točno su potrošači(ce) odgovorili na treće i četvrto pitanje na kraju tribine. Dakle, svi su točno odgovorili na pitanja: Možete li se predomisliti o kupovini u roku od 14 dana ako ste proizvod kupili putem interneta? i Ako u Registar „NE ZOVI“ potrošač upiše svoj fiksni, mobilni i/ili prepaid broj telefona, smije li ga u tom slučaju trgovac zvati radi sklapanja ugovora o prodaji? Na preostala tri pitanja je 6/7 ili 85,71% potrošač(ic)a odgovorilo točno.

U Donjem Muću održana je Treća javna tribina potrošačka prava i obaveze na kojoj su bili samo dva potrošača. Na početku tribine su na drugo pitanje odgovorili 100% točno, a na preostalih četiri 1 točno, a 1 netočno odnosno 50% potrošač(ica)a je odgovorilo točno, a 50% potrošač(ic)a netočno. Dok su na kraju tribine na sva pitanja odgovorili točno.

Ukupno gledajući prije počekta tribine na prvo pitanje je 45,45% potrošači(ca) odgovorilo točno, na drugo 64,71%, na treće je točno odgovoilo 55,88% potrošači(ca), na četvrto 50% dok je na peto pitanje na početku tribine samo 30,3% potrošači(ca) odgovorilo točno.

Nakon provedbe tribine čak 96% potrošači(ca) je točno odgovorilo na treće i četvrto pitanje. Na prvo i drugo pitanje je isto većina odgovorila točno, 92%. Na peto pitanje je 80% potrošač(ic)a odgovorilo točno.

Prvi projekt Društva „POTROŠAČICA“ pod nazivom „Potrošačka prava i obaveze“ je uspješno završen. Projekt „Potrošačka prava i obaveze“ je financiran kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godine Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Možda će vas zanimati..

Volontirajte na ESF projektu

Volontirajte na ESF projektu

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske s partnerima Udrugom za pravnu pomoć i...

Operativno djelovanje OCD

Operativno djelovanje OCD

U ponedjeljak 29. studenog 2021. godine provedena je prva od jedanaest radionica namijenjenih jačanju kapaciteta...

Izgradnja potrošačke mreže

Izgradnja potrošačke mreže

Opći cilj projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj...