Volontirajte na Konferenciji New Deal za potrošače

Napisala:Ana Smoljak

03/11/2019

Konferencija New Deal za potrošače je konferencija o novim pogodnostima za potrošače koja se održava 29. studenog 2019. godine u Viškovu u Domu hrvatskih branitelja. Konferenciju organizira „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije i Općine Viškovo. Na konferenciji u Viškovu sudjelovat će predstavnici udruga za zaštitu potrošača.

Uz predstavnice iz „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske na konferenciji sudjelovat će govornici iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, HAKOM-a, Razvojne organizacije zaštite potrošača, Mreže potrošača Hrvatske i Društva za zaštitu potrošača Međimurja Vukanovčar.

Razvojna organizacija zaštite potrošača pobliže će objasniti Agresivna poslovna praksa i dati primjere najčešćih upita potrošača. Prava potrošača na Internetu s naglaskom na sklapanje ugovora na daljinu u elektroničkim komunikacijama predstavit će predstavnici HAKOM – Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, dok će predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta predstaviti Europski potrošački centar u Republici Hrvatskoj. 

Na Konferenciji New deal za potrošače će Društvo “POTROŠAČICA” predstaviti dokument Europske komisije pod nazivom New Deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača i njegovu primjenu. Nepoštenu poslovnu praksu će objasniti predstavnik Mreže potrošača Hrvatske. Prije zaključka i zatvaranja konferencije će predstavnik Društva Vukanovčar odgovoriti na dilemu je li HRT pristojba: pretplata na program HRT ili državni porez.

Društvo “Potrošačica” traže volontere koji će dana 29. studenog 2019. godine pomoći u organizaciji konferencije. Osim što će steći dodatna znanja i iskustva u području zaštite potrošača, volonterima se otvara mogućnost angažmana na našim budućim projektima.

Prava na prijavu imaju svi koji su zainteresirani za rad u dinamičnom okruženju te svi koji žele saznati više o prioritetnoj politici Europske unije, zaštiti potrošača. Od volontera se očekuje odrađivanje preuzetnih obaveza, organizacijske i komunikacijske vještine i evidentiranje volonterskih sati.

Prilikom prijave prednost će imati studenti ekonomskog, novinarskog ili pravnog usmjerenja te svi koji posjeduju iskustvo u volontiranju i znanje iz područje zaštite potrošača. No, dobrodošli su svi koji su željni pomoći, ali ujedno i steći dodatne stručne kompetencije važne za daljnje školovanje i karijeru.

 Prijaviti se možete slanjem motivacijskog pisma s osobnim podacima i kontaktom na e-mail adresu: drustvo.potrosacica@gmail.com. Prijave su otvorene do 15. studenog 2019. godine.

Primorsko-goranska županija sufinancira ovaj projekt s 3.000,00 HRK i Općina Viškovo s 3.000,00 HRK sufinancira ovaj projekt.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...