Volontirajte na Konferenciji New Deal za potrošače

Napisala:Ana Smoljak

03/11/2019

Konferencija New Deal za potrošače je konferencija o novim pogodnostima za potrošače koja se održava 29. studenog 2019. godine u Viškovu u Domu hrvatskih branitelja. Konferenciju organizira „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije i Općine Viškovo. Na konferenciji u Viškovu sudjelovat će predstavnici udruga za zaštitu potrošača.

Uz predstavnice iz „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske na konferenciji sudjelovat će govornici iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, HAKOM-a, Razvojne organizacije zaštite potrošača, Mreže potrošača Hrvatske i Društva za zaštitu potrošača Međimurja Vukanovčar.

Razvojna organizacija zaštite potrošača pobliže će objasniti Agresivna poslovna praksa i dati primjere najčešćih upita potrošača. Prava potrošača na Internetu s naglaskom na sklapanje ugovora na daljinu u elektroničkim komunikacijama predstavit će predstavnici HAKOM – Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, dok će predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta predstaviti Europski potrošački centar u Republici Hrvatskoj. 

Na Konferenciji New deal za potrošače će Društvo “POTROŠAČICA” predstaviti dokument Europske komisije pod nazivom New Deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača i njegovu primjenu. Nepoštenu poslovnu praksu će objasniti predstavnik Mreže potrošača Hrvatske. Prije zaključka i zatvaranja konferencije će predstavnik Društva Vukanovčar odgovoriti na dilemu je li HRT pristojba: pretplata na program HRT ili državni porez.

Društvo “Potrošačica” traže volontere koji će dana 29. studenog 2019. godine pomoći u organizaciji konferencije. Osim što će steći dodatna znanja i iskustva u području zaštite potrošača, volonterima se otvara mogućnost angažmana na našim budućim projektima.

Prava na prijavu imaju svi koji su zainteresirani za rad u dinamičnom okruženju te svi koji žele saznati više o prioritetnoj politici Europske unije, zaštiti potrošača. Od volontera se očekuje odrađivanje preuzetnih obaveza, organizacijske i komunikacijske vještine i evidentiranje volonterskih sati.

Prilikom prijave prednost će imati studenti ekonomskog, novinarskog ili pravnog usmjerenja te svi koji posjeduju iskustvo u volontiranju i znanje iz područje zaštite potrošača. No, dobrodošli su svi koji su željni pomoći, ali ujedno i steći dodatne stručne kompetencije važne za daljnje školovanje i karijeru.

 Prijaviti se možete slanjem motivacijskog pisma s osobnim podacima i kontaktom na e-mail adresu: drustvo.potrosacica@gmail.com. Prijave su otvorene do 15. studenog 2019. godine.

Primorsko-goranska županija sufinancira ovaj projekt s 3.000,00 HRK i Općina Viškovo s 3.000,00 HRK sufinancira ovaj projekt.

Možda će vas zanimati..

Predstavnička tužba

Predstavnička tužba

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o odabiru udruga i drugih pravnih oblika udruživanja...