Prezentiranje New deal za potrošačice

Napisala:Ana Smoljak

31/10/2019

Splitsko-dalmatinska županija financira projekt Društva “Potrošačica” pod nazivom Prezentiranje New deal za potrošačice s HRK 3.000,00.

Na razini Europske unije su temeljna potrošačka prava sadržana u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Lisabonskim ugovorom osigurava se visoka razina zaštite prava potrošača, u cilju zaštite zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača, te jačanje prava na informiranje i edukaciju. Tijekom rujna 2018. godine provedeno je istraživanje javnog mnijenja građana vezano uz zaštitu prava potrošača koje je pokazalo da samo 4% građana starijih od 16 godina za svoje potrošačke probleme kontaktira udruge koje se bave zaštitom prava potrošača. Budući da je Hrvatska najgora članica Europske unije po pitanju zaštite potrošača, a što pokazuje detaljan izvještaj Europske komisije, smatramo da je važno educirati potrošačice o njihovim pravima.

Iz navedenih razloga smatramo da je potrebno napraviti prezentacije New deal za potrošačice kako bi ih se upoznalo s novim pogodnostima za potrošačice kao što je zaštita od nepoštenih poslovnih praksi, transparentnost na internetskim tržištima, zaštita od agresivnog marketinga i slično. Naime, prezentiranjem dokumenta Europske komisije pod nazivom New deal for consumers stvaraju se uvjeti da građani Splitsko-dalmatinske županije kao potrošači donose ekonomski opravdane i informirane odluke.

Opći cilj projekta je omogućiti potrošačicama informacije o New deal za potrošačice.

Specifični cilj je održati četiri prezentacije o dokumentu Europske komisije New deal for consumers u četiri mjesta na području Splitsko-dalmatinske županije.

Prezentacije ćemo održati u Sinju, Vrgorcu, Supetru i Selcu prema sljedećem rasporedu:

  • 19.12.2019. u 10:00 Sinj, Galerija Sikirica, Put Petrovca 12
  • 19.12.2019. u 14:00 Vrgorac, višenamjenska dvorana, Tina Ujevića 8
  • 20.12.2019. u 11:00 Supetar, Gradska vijećnica, Vlačica 5
  • 20.12.2019. u 13:00 Selca, izložbeni prostor Sokolana, Trg Stjepana Radića bb

Vrijednost ovog projekta je HRK 3.000,00 a u 100% iznosu ga financira Splitsko-dalmatinska županija.

Možda će vas zanimati..

Osnove financijske pismenosti

Osnove financijske pismenosti

Svaki događaj u životu je jedinstven, ali zajedničko im je što je većina povezana s novcem. Način na koji...

Osviješteni potrošači

Osviješteni potrošači

Na razini EU prioritet je prelazak na kružno gospodarstvo. Sukladno tome institucije EU su usvojile Direktivu...

Konferencija Prava potrošača

Konferencija Prava potrošača

Politika zaštite potrošača je jedna od prioritetnih politika Europske unije. S obzirom na to da je Hrvatska na začelju...