Prezentiranje New deal za potrošačice

Napisala:Ana Smoljak

31/10/2019

Splitsko-dalmatinska županija financira projekt Društva “Potrošačica” pod nazivom Prezentiranje New deal za potrošačice s HRK 3.000,00.

Na razini Europske unije su temeljna potrošačka prava sadržana u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Lisabonskim ugovorom osigurava se visoka razina zaštite prava potrošača, u cilju zaštite zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača, te jačanje prava na informiranje i edukaciju. Tijekom rujna 2018. godine provedeno je istraživanje javnog mnijenja građana vezano uz zaštitu prava potrošača koje je pokazalo da samo 4% građana starijih od 16 godina za svoje potrošačke probleme kontaktira udruge koje se bave zaštitom prava potrošača. Budući da je Hrvatska najgora članica Europske unije po pitanju zaštite potrošača, a što pokazuje detaljan izvještaj Europske komisije, smatramo da je važno educirati potrošačice o njihovim pravima.

Iz navedenih razloga smatramo da je potrebno napraviti prezentacije New deal za potrošačice kako bi ih se upoznalo s novim pogodnostima za potrošačice kao što je zaštita od nepoštenih poslovnih praksi, transparentnost na internetskim tržištima, zaštita od agresivnog marketinga i slično. Naime, prezentiranjem dokumenta Europske komisije pod nazivom New deal for consumers stvaraju se uvjeti da građani Splitsko-dalmatinske županije kao potrošači donose ekonomski opravdane i informirane odluke.

Opći cilj projekta je omogućiti potrošačicama informacije o New deal za potrošačice.

Specifični cilj je održati četiri prezentacije o dokumentu Europske komisije New deal for consumers u četiri mjesta na području Splitsko-dalmatinske županije.

Prezentacije ćemo održati u Sinju, Vrgorcu, Supetru i Selcu prema sljedećem rasporedu:

  • 19.12.2019. u 10:00 Sinj, Galerija Sikirica, Put Petrovca 12
  • 19.12.2019. u 14:00 Vrgorac, višenamjenska dvorana, Tina Ujevića 8
  • 20.12.2019. u 11:00 Supetar, Gradska vijećnica, Vlačica 5
  • 20.12.2019. u 13:00 Selca, izložbeni prostor Sokolana, Trg Stjepana Radića bb

Vrijednost ovog projekta je HRK 3.000,00 a u 100% iznosu ga financira Splitsko-dalmatinska županija.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Naziv projekta: Potrošačka školica 2024. Poziv: Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva,...