Uvod u Direktivu o plastici

Napisala:Ana Smoljak

18/02/2020

Budući da je prioritet na razini EU prelazak na kružno gospodarstvo, povodom Svjetskog dana prava potrošača (WCRD) 2020, Društvo Potrošačica će u Rakovici održati javnu tribinu „Uvod u Direktivu o plastici“. Javna tribina će se održati u petak 13. ožujka 2020. godine s početkom u 10:00 sati u Vatrogasnom domu na adresi Rakovica 29c, Rakovica.

Na tribini će potrošače educirati o Direktivi 2018/0172 Europskog parlamenta koja je poznata i kao Direktiva o plastici a stupa na snagu 01.01.2021. Drugim riječima projektom Uvod u Direktivu o plastici informirat će se i educirati potrošači o kružnom gospodarstvu i o tome koji će plastični predmeti od 2021. godine biti zabranjeni.

Cilj Direktive je spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno na vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, proizvoda i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Stoga je glavni cilj projekta „Uvod u Direktivu o plastici“ senzibilizacija potrošača da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada, da racionalnu koriste plastične predmete, odnosno da budu ekološki osviješteni potrošači a sve kako bi doprinesli ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Otprilike 10 milijuna tona smeća godišnje završi u svjetskim morima i oceanima. Plastika, odnosno plastični ambalažni otpad kao što su boce za piće i vrećice za jednokratnu uporabu, daleko je najčešća vrsta ostataka u morskom okolišu. Čak je 80 do 85% morskog otpada plastika.

Plastični se ostatci nalaze u ribama, školjkama, morskim kornjačama, tuljanima, kitovima, a samim time i u našoj prehrani. Mikroplastiku unosimo u vlastiti organizam kroz prehrambeni lanac. Stoga plastični otpad ne samo da šteti okolišu nego i zdravlju ljudi.

Društvo Potrošačica će putem „Uvod u Direktivu o plastici“ educirati i informirati potrošač(ic)e se o tome koji će plastični predmeti stupanjem na snadu Direktive 20118/0172 EP biti zabranjeni. Smatramo da je izuzetno važno da dođe do promijene potrošač(ic)a prilikom zbrinjavanja otpada kako bi se smanjio udio plastičnog ambalažnog otpada u svjetskim morima i oceanima.

Vrijednost ovog projekta je HRK 5.000,00 a u 20% iznosu ga financira Općina Rakovica.

Možda će vas zanimati..

Osnove financijske pismenosti

Osnove financijske pismenosti

Svaki događaj u životu je jedinstven, ali zajedničko im je što je većina povezana s novcem. Način na koji...

Osviješteni potrošači

Osviješteni potrošači

Na razini EU prioritet je prelazak na kružno gospodarstvo. Sukladno tome institucije EU su usvojile Direktivu...

Konferencija Prava potrošača

Konferencija Prava potrošača

Politika zaštite potrošača je jedna od prioritetnih politika Europske unije. S obzirom na to da je Hrvatska na začelju...