Uvod u Direktivu o plastici

Napisala:Ana Smoljak

18/02/2020

Budući da je prioritet na razini EU prelazak na kružno gospodarstvo, povodom Svjetskog dana prava potrošača (WCRD) 2020, Društvo Potrošačica će u Rakovici održati javnu tribinu „Uvod u Direktivu o plastici“. Javna tribina će se održati u petak 13. ožujka 2020. godine s početkom u 10:00 sati u Vatrogasnom domu na adresi Rakovica 29c, Rakovica.

Na tribini će potrošače educirati o Direktivi 2018/0172 Europskog parlamenta koja je poznata i kao Direktiva o plastici a stupa na snagu 01.01.2021. Drugim riječima projektom Uvod u Direktivu o plastici informirat će se i educirati potrošači o kružnom gospodarstvu i o tome koji će plastični predmeti od 2021. godine biti zabranjeni.

Cilj Direktive je spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno na vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, proizvoda i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Stoga je glavni cilj projekta „Uvod u Direktivu o plastici“ senzibilizacija potrošača da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada, da racionalnu koriste plastične predmete, odnosno da budu ekološki osviješteni potrošači a sve kako bi doprinesli ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Otprilike 10 milijuna tona smeća godišnje završi u svjetskim morima i oceanima. Plastika, odnosno plastični ambalažni otpad kao što su boce za piće i vrećice za jednokratnu uporabu, daleko je najčešća vrsta ostataka u morskom okolišu. Čak je 80 do 85% morskog otpada plastika.

Plastični se ostatci nalaze u ribama, školjkama, morskim kornjačama, tuljanima, kitovima, a samim time i u našoj prehrani. Mikroplastiku unosimo u vlastiti organizam kroz prehrambeni lanac. Stoga plastični otpad ne samo da šteti okolišu nego i zdravlju ljudi.

Društvo Potrošačica će putem „Uvod u Direktivu o plastici“ educirati i informirati potrošač(ic)e se o tome koji će plastični predmeti stupanjem na snadu Direktive 20118/0172 EP biti zabranjeni. Smatramo da je izuzetno važno da dođe do promijene potrošač(ic)a prilikom zbrinjavanja otpada kako bi se smanjio udio plastičnog ambalažnog otpada u svjetskim morima i oceanima.

Vrijednost ovog projekta je HRK 5.000,00 a u 20% iznosu ga financira Općina Rakovica.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Naziv projekta: Potrošačka školica 2024. Poziv: Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva,...