Konferencija Zaštita potrošača

Napisala:Ana Smoljak

06/03/2020

Primorsko-goranska županija je dana 17.02.2020. donijela Odluku o I. rasporedu sredstva za pokroviteljstva, financiranje manifestacija i drugih događanja koje se provode od 01.01. -30.06.2020. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju. Društvo Potrošačica je na  Javni poziv za dodjelu sredstva putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja koja se provode od 01.01. – 30.06.2020. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju u 2020. godini prijavilo dvije manifestacije.  

U sklopu manifestacije  Konferencija “Zaštita potrošača“ u ožujku oko svjetskog dana prava potrošača 2020. Društvo Potrošačica će organizirati konferenciju na kojoj će senzibilizirati javnost o minimalnoj razini zaštite koja se pruža potrošačima državljanima EU.

Konferencija Zaštita potrošača održat će se u Villi Antonio, Vladimira Nazora 2, Opatija u petak 20. ožujka 2020. godine s početkom u 10:00 sati. Manifestaciju Konferencija Zaštita potrošača financira Primorsko-goranska županija s HRK 3.000,00 a Grad Opatija je osigurao prostor za njeno održavanje.

Na konferenciji ćemo educirati potrošače o njihovim pravima i obavezama kroz dokumente Europske unije: Zaštita potrošača u EU – 10 temeljnih načela, New deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača i njihovu provedbu, Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praski i Direktiva o plastici te Uredba EU o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja potrošača. Osim predstavnika udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske na konferenciji Zaštita potrošača sudjelovat će predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti s temom Sklapanje ugovora na daljinu u elektroničkim komunikacijama. Također će sudjelovati predstavnici Udruge za oboljele od mijalgičkog encefalomijelitisa, disautonomije i fibromialgije koji će govoriti o geografskom blokiranju potrošača/pacijenata te predstavnici udruge “MREŽNICA” – udruge za zaštitu potrošača grada Duge Rese.

[13.03.2020.] Zbog osjetnog pogoršanja epidemiološke situacije u neposrednom okruženju,  obavještavamo potrošače da do daljnjeg odgađamo Konferenciju Zaštita potrošača. O novom terminu održavanja Konferencije Zaštita potrošača u Opatiji obavijestit ćemo nakon ukidanja mjera.

[26.05.2020.] Novi termin konferencije Zaštita potrošača je ponedjeljak 15. lipnja 2020. godine s početkom u 9:30 sati. Mjesto održavanja ostalo je isto: Villa Antonio, Vladimira Nazora 2, Opatija.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....