Završena provedba projekta Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Napisala:Ana Smoljak

01/07/2024

S današnjim danom, 1. srpnja, završila je provedba projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“.

Tijekom ožujka i travnja provedene su četiri edukacije za mlade u Željezničko-tehničkoj školi Moravice, tijekom travnja u Srednjoj školi Delnice su provedene četiri edukacije, a tijekom ožujka, travnja i lipnja četiri edukacije su provedene i u Srednjoj školi „Vladimir Nazor“ Čabar. Za potrebe edukacija za mlade izrađene su četiri info-grafike. Po jedna za svaku temu edukacije.

U sklopu projekta izrađen je edukativni video. Edukativni video je izrađen sa svrhom izobrazbe građana o izvorima prava u EU i njihovoj primjeni u RH. Na YouTube kanalu Društva Potrošačica pogledajte edukativni video “Izvori prava u EU i njihova primjena u RH“.

Konferencija u Čabru

U ponedjeljak 8. travnja ove godine u Čabru provedena je konferencija “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU”. Na konferenciji sudjelovali su Europski potrošački centar, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti i Unija potrošača Hrvatske uz Društvo Potrošačica.

Okrugli stol u Delnicama

Na Dan Europe, 9. svibnja u Delnicama je proveden okrugli stol. Na okruglom stolu putem kojeg je obilježen Dan Europe naglasak je bio na političkim institucijama EU i izborima za Europski parlament. Zahvaljujemo Srednja škola DelniceGrad Delnice i Unija potrošača Hrvatske na sudjelovanju na okruglom stolu.

Obljetnica ulaska RH u EU

Obljetnica ulaska Republike Hrvatske u EU obilježena je u petak 28. lipnja. Sa svrhom približavanja rada Europskog parlamenta građanima Gorskog kotara na javnoj tribini je online sudjelovala zastupnica Biljana Borzan. Sudionike je upoznala s novom direktivnom o medu. Naglasila je da oznaka „Mješavina EU/ne EU meda” odlazi u povijest. Predstavila je Akt o digitalnim uslugama čiji je cilj postaviti temelje za izjednačavanje prava potrošača na internetu s onima koja imaju kad kupuju u običnim trgovinama.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...