Upoznajmo svoja potrošačka prava

Naziv projekta: Upoznajmo svoja potrošačka prava

Poziv: Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2024. godinu

Trajanje projekta: 01. travnja – 31. listopada 2024. 

Broj ugovora: Klasa: 402-03/24-01/21; Urbroj: 2170-14-03/9-24-2

Ukupna vrijednost projekta: 3.970,00 eura

Odobren iznos podrške od strane Grada Vrbovsko: 700,00 eura

Nositelj: Društvo Potrošačica

Područje provedbe projekta: Grad Vrbovsko

Prioritetno programsko područje: Zaštita ljudskih prava: zaštita prava potrošača

Cilj projekta:

Unapređenje i promicanje prava potrošača  sa svrhom podizanja kvalitete života građanki i građana Grada Vrbovsko.

Opis projekta:

Potrošači su često u neravnopravnom položaju u odnosu na trgovca. Temeljna informiranost iz područja zaštite potrošačkih prava iznimno je važna da bi potrošač postao ravnopravan partner na tržištu. Projekt će prvenstveno biti usmjeren na umirovljenike zato što su osobe treće životne dobi ranjiva skupina potrošača koja vrlo često „nasjeda“ na nepoštenu poslovnu praksu trgovaca.

Ciljane skupine:

Potrošači svih životnih dobi s područja Grada Vrbovsko s posebnim naglaskom na osobe treće životne dobi.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Grada Vrbovsko. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica i ne odražava nužno stavove Grada Vrbovsko.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Naziv projekta: Potrošačka školica 2024. Poziv: Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva,...