Obilježena obljetnica ulaska RH u EU

Obilježena obljetnica ulaska RH u EU

U petak, 28.6. javnom tribinom smo obilježili obljetnicu ulaska Republike Hrvatske u EU. S time su završile projekte aktivnosti po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” koji provodimo od 1. ožujka do 1. srpnja ove godine. Institucionalni...
Provedene edukacije za mlade

Provedene edukacije za mlade

Putem 12 edukacija u školama sa svrhom neformalnog i informalnog učenja dali smo mladim osobama znanja o demokratskim temeljima i demokratskim procesima EU, europskim politikama, europskim pravima i vrijednosti, vladavini prava, institucijama EU. U tri grada Gorskog...
Završena provedba projekta Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

U sklopu projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“ u dva mjeseca provedbe projekta proveli smo 10 edukacija u školama, organizirali smo konferenciju “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU i izradili smo edukativni video. Budući da smo svi mi...
Provedene edukacije u Vrbovskom

Provedene edukacije u Vrbovskom

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  provodimo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. U Vrbovskom smo prošli tjedan proveli...