Edukacija Europska prava i vrijednosti

Edukacija Europska prava i vrijednosti

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo šestu od 12 edukacija. U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Edukaciju na temu “Europska prava i vrijednosti”...
Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Društvo Potrošačica provodi projekt „Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“. Projekt sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom četiri mjeseca provedbe projekta u Gorskom Kotaru provest će se 12 edukacija za mlade, obilježit će se Dan Europe i...
Edukacija Institucionalna struktura EU

Edukacija Institucionalna struktura EU

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo treću od 12 edukacija. Edukaciju na temu “Institucionalna struktura EU” proveli smo u suradnji sa Željezničko-tehničkom školom Moravice i Učeničkim domom Moravice. Na edukaciji je...
Edukacija Europska ideja

Edukacija Europska ideja

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo prvu od 12 edukacija. U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Edukacije će biti provedene na sljedeće teme: “Europska...
Pametno sa svojim novcem

Pametno sa svojim novcem

U suradnji sa Željezničko-tehničkom školom Moravice u četvrtak 29. rujna proveli smo radionicu za mlade Pametno sa svojim novcem. Radionica je provedena u sklopu projekta Pametno sa svojim novcem. Projekt Pametno sa svojim novcem osmišljen je s općim ciljem educiranja...