Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na začelju EU po educiranosti i informiranosti potrošača. Stoga je svrha projekta obrazovanje potrošačica i potrošača o temeljnim potrošačkim pravima. U...
Obilježen Dan Europe

Obilježen Dan Europe

U Delnicama smo obilježili Dan Europe. Povodom Dana Europe organizirali smo okrugli stol u Gradskoj vijećnici Grada Delnice. Na okruglom stolu naglasak je bio na političkim institucijama EU i izborima za Europski parlament. U uvodnom dijelu dan je kratki rezime kako...
Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

U sklopu projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“ u dva mjeseca provedbe projekta proveli smo 10 edukacija u školama, organizirali smo konferenciju “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU i izradili smo edukativni video. Budući da smo svi mi...
Udruge za zaštitu potrošača gosti Biljane Bozran

Udruge za zaštitu potrošača gosti Biljane Bozran

Predstavnici udruga za zaštitu potrošača u srijedu 24. travnja posjetili u Europski parlament u Strasbourgu. Udruge za zaštitu potrošača u Europski parlament su došle kao gosti eurozaspnice Biljane Bozran. U Strasbourgu bili su predstavnici oba udruženja udruga za...