Održano predavanje u Općini Punat

Održano predavanje u Općini Punat

U sklopu projekta Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača smo u srijedu organizirali dva predavanja. Provedbu spomenutog projekta s EUR 300,00 je financijski podržala Općina Punat. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti provela je...
Projekt Potrošački ugovorni odnosi

Projekt Potrošački ugovorni odnosi

S današnjim danom završila je provedba projekta Potrošački ugovorni odnosi. Projekt je sufinanciran kroz  Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2023. godinu. Grad Vrbovsko je projekt vrijednosti...