Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Sa zadnjim danom lipnja završila je provedba projekta Potrošačka školica 2024. Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufinancirala je Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na začelju EU po educiranosti i informiranosti potrošača. Stoga je...
Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufinancira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na začelju EU po educiranosti i informiranosti potrošača. Stoga je svrha projekta obrazovanje potrošačica i potrošača o temeljnim potrošačkim pravima. U...
Okrugli stol o zaštiti potrošača

Okrugli stol o zaštiti potrošača

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti organizirala je okrugli stol 2023. – zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama, željeznici i pošti. Uz predstavnike HAKOM-a na okruglom stolu sudjelovali su sljedeće udruge za zaštitu potrošača: Hrvatska...