Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Sa zadnjim danom lipnja završila je provedba projekta Potrošačka školica 2024. Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufinancirala je Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na začelju EU po educiranosti i informiranosti potrošača. Stoga je...
Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufinancira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na začelju EU po educiranosti i informiranosti potrošača. Stoga je svrha projekta obrazovanje potrošačica i potrošača o temeljnim potrošačkim pravima. U...
Potrošačica 1/24

Potrošačica 1/24

Bilten Društva Potrošačica – godina IV – broj 29 – Vrbovsko – siječanj 2024. Surađujemo s Pravnom klinikom – Centrom za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci. Besplatna pravna pomoć kroz Pravnu klinuku se pruža osobito...
Pravna klinika

Pravna klinika

Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci osnovana je u okviru projekta „Praxis iuris“. U Pravnoj klinici studenti Pravnog fakulteta u Rijeci obavljaju stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod...