Spremni za prava potrošača

Spremni za prava potrošača

Predsjednica Društva Potrošačica, Ana Smoljak, univ.spec.oec. završila je trening za lokalne trenere Consumer Law Ready. Stjecanjem europski prepoznatog certifikata – Consumer Law Ready ovlašteni je nacionalni trener poduzetnika koji se žele educirati o pravima...
Pravo na popravak

Pravo na popravak

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za promicanje popravka robe i izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394, Direktive (EU) 2019/771 i (EU) 2020/1828 usvojena je 22.03.2023. Inicijativom „pravo na popravak” dopunjuje se više drugih prijedloga Komisije...