Provedene edukacije za mlade

Provedene edukacije za mlade

Putem 12 edukacija u školama sa svrhom neformalnog i informalnog učenja dali smo mladim osobama znanja o demokratskim temeljima i demokratskim procesima EU, europskim politikama, europskim pravima i vrijednosti, vladavini prava, institucijama EU. U tri grada Gorskog...
Provedene edukacije u Čabru

Provedene edukacije u Čabru

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  proveli smo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, proveli smo 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Sve edukacije u Čabru provedene su u suradnji sa Srednjom školom...
Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

U sklopu projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“ u tri mjeseca provedbe projekta proveli smo 10 edukacija za mlade, organizirali smo konferenciju “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU”, organizirali smo okrugli stol povodom Dana Europe i...