Jedinice lokalne samuprave u zaštiti potrošača

Jedinice lokalne samuprave u zaštiti potrošača

Sukladno čl. 133 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno: informirati i provoditi izobrazbu potrošačaorganizirati...
Edukativni video “Financijska pismenost”

Edukativni video “Financijska pismenost”

Izradu edukativnog videa financijski podržavaju Grad Delnice, Grad Kastav i Općina Punat. Krajem kolovoza snimili smo edukativne materijale u Općini Punat te objavili isječak na temu bankovni račun. Tijekom rujna snimili smo edukativne materijale...
Financijska pismenost – Delnice

Financijska pismenost – Delnice

Početkom mjeseca snimili smo materijale za edukativni video Financijska pismenost u Gradu Delnice. Prije nego krenete u proces financijskog planiranja, važno je da znate procijeniti svoje trenutno financijsko stanje. Zašto je to važno? Da biste imali jasnu sliku o...
Financijska pismenost – Kastav

Financijska pismenost – Kastav

Jučer, 13. rujna smo na području Grada Kastva snimali materijale za edukativni video Financijska pismenost. U edukativnom video Financijska pismenost saznat ćete da je za dobro i uspješno upravljanjem novcem potreban jasan i konkretan financijski plan. Izrada...
Financijska pismenost – Punat

Financijska pismenost – Punat

U utorak smo na području Općine Punat snimali materijale za edukativni video Financijska pismenost. Putem edukativnog videa potrošači će saznati da je svaki događaj u životu je jedinstven, a zajedničko im je što je većina povezana s novcem. Način na koji zadovoljavamo...